Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przeszkody w stosowaniu strefy ekologicznej Wielkiego Paryża

Zasadniczo strefa ekologiczna w gminach w obrębie obwodnicy A86 wejdzie w życie w lipcu 2019 roku. Jednak każdy kościół musi wydać dekret, aby był on skuteczny. Burmistrz Saint-Denis wyraził już swoje obawy i odmawia zastosowania środka w jego obecnej formie, obawiając się, że dzielnica poza obwodnicą zostanie przekształcona w "otwarty parking samochodowy" oraz z powodu dodatkowej pracy związanej z kontrolą plakietek.