Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Satelita do pomiaru jakości powietrza

W ramach programu Meteorological Operational (Metop) dwa satelity już monitorują skład atmosfery (dwutlenek węgla, metan, ozon, amoniak itp.). Trzeci, "Metop-C", wkrótce uzupełni system. Zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na jakość powietrza i klimat.