Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Błędne wyobrażenia na temat silników diesla

Ze względu na wzrost cen paliw, gniew rośnie, a niektórzy przypominają nam, że pojazdy z silnikami diesla są w rzeczywistości mniej zanieczyszczające niż silniki benzynowe. Organizacja pozarządowa Transport&Environment pokazuje jednak, że jeśli wziąć pod uwagę analizę cyklu życia silników, emisje CO2 są w rzeczywistości o 10% wyższe niż w przypadku silników benzynowych. Ponadto, emisja tlenków azotu jest odpowiedzialna za 10.000 zgonów rocznie, a silniki diesla emitują duże ilości bardzo drobnego pyłu zawieszonego.