Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Europejskie cele emisji CO2 w sektorze transportu

Ministrowie UE uzgodnili wspólną redukcję emisji CO2 o35% w nowo zarejestrowanych samochodach do 2030 roku. Pierwotny wniosek Komisji Europejskiej wynosił -30%. Teraz wniosek ministrów UE ma być przedyskutowany w Parlamencie UE. Jest to jednak nadal dalekie od założeń zalecanych w najnowszym raporcie IPCC dotyczącego zmian klimatycznych.