Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Duże zanieczyszczenie powietrza we Flandrii

20 000 wolontariuszy zadaklarowało się do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Wyniki badania pokazują, że dopuszczalne wartości graniczne zanieczyszczeń w miastach są przekraczane w jednej trzeciej. W przyszłości zainteresowane miasta mogłyby pójść za przykładem Antwerpii i wprowadzić strefę ekologiczną (LEZ), celem poprawy jakości powietrza.