Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska wnoszą sprawę do sądu we Francji

Dzisiaj 78 organizacji ekologicznych złoży skargę do Rady Państwa. W lipcu 2017 r. najwyższy sąd administracyjny skazał już władze francuskie za nieprzestrzeganie limitów określonych w dyrektywie UE. Ponadto według Komisji Europejskiej przedstawione w kwietniu plany strategiczne na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza nie są wystarczająco ambitne. Obecnie żąda się kar pieniężnych w wysokości 100.000 euro dziennie, a skarżący apelują między innymi o pilne wprowadzenie nowych stref ekologicznych.