Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Polityka transportowa w Rennes

Od 1 października winieta Crit'Air będzie wymagana w przypadku odcinka zanieczyszczenia powietrza w Rennes. W tym kontekście burmistrz miasta ogłosił dalsze środki mające na celu ograniczenie przestrzeni samochodu, zwłaszcza jeśli jest on prowadzony tylko przez jedną osobę. Dlatego też, na przykład, niektóre pasy dojazdowe mogą być zarezerwowane dla carpooling.