Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Badanie dotyczące związku między chorobą Alzheimera a zanieczyszczeniem powietrza

Dokładniej zbadano, w jakim stopniu tlenek azotu i cząstki stałe zwiększają ryzyko demencji i choroby Alzheimera. Jeśli przekroczone zostaną zatwierdzone limity UE, ludzie będą mieli znacznie wyższe ryzyko zachorowań, nawet o 40% wyższe.