Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zgony z powodu ozonu

Ozon jest wtórnym zanieczyszczeniem wytwarzanym przez połączenie ciepła i zanieczyszczeń takich jak NOx. Zanieczyszczenie ozonem wywołuje na przykład kaszel, podrażnienie gardła, nosa i oczu, duszność lub ataki astmy. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób wrażliwych i prowadzi do około 500 przedwczesnych zgonów rocznie we Francji.