Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

"Plan rowerowy" przedłożony przez rząd

Francuski rząd postawił sobie za cel potrojenie dziennego ruchu rowerowego do 2024 r., co wówczas wyniosłoby 9%. W tym celu od 7 lat zapowiedziano inwestycje w wysokości 50 mln euro rocznie na finansowanie ścieżek rowerowych i poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Niemniej jednak Francja jest daleko za Danią i Holandią, gdzie rower stanowi odpowiednio 1/4 i 1/3 podróży.