Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Jak można zwiększyć sprzedaż pojazdów elektrycznych?

Wielka Brytania postanowiła wydać zielone tablice rejestracyjne dla nowych pojazdów elektrycznych. System ten istnieje już w Norwegii, Kanadzie i Chinach dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. Nagroda ta ma na celu zwiększyć świadomość społeczną i zachęcić ludzi do zakupu czystego pojazdu.