Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wspólne korzystanie z samochodu poza głównymi miastami

W 6 miastach w departamencie Sarthe uruchomiono usługę car-sharing. Samochody mogą być używane w miastach i pomiędzy miastami przez trzy okresy czasu dziennie (6:30-12:30, 12:30-18:30 i 18:30-0:00). Od lutego zarejestrowało się 250 użytkowników "Mouv'n Go" i zarejestrowano 750 wypożyczeń. Jest to już zachęcający początek na tym wiejskim obszarze i kilka stacji jest już zaplanowanych.