Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Sprawozdanie w sprawie wycofywania oleju napędowego

Francuski parlament przygotuje sprawozdanie, w którym przeanalizuje zakaz sprzedaży pojazdów napędzanych olejem napędowym i benzyną do roku 2040. Celem jest zaproponowanie różnych realistycznych scenariuszy na szczeblu krajowym i europejskim oraz zasilenie przyszłej ustawy dotyczącej mobilności.