Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szkoła zamknięta z powodu zanieczyszczenia powietrza?

Rodzice uczniów szkoły w Lyonie zmobilizowali się, aby ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, a w szczególności przed gęstym ruchem drogowym wokół tunelu Croix-Rousse. 40% zanieczyszczenia powietrza można wytłumaczyć ruchem ulicznym. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ od 2015 r. emisje tlenku azotu w stacjach monitorowania szybko i stale rosną.