Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bezpłatny transport publiczny w Dunkierce

Dunkierka jest pierwszym dużym miastem francuskim, które ośmieli się wykonać  przedsięwzięcie: od 1 września transport publiczny będzie bezpłatny. Przedsięwzięcie ma charakter zarówno społeczny, jak i ekologiczny. W ostatnich latach udział transportu publicznego spadł z 15% do 4,7%, podczas gdy podróże samochodem stanowią 66%. Pierwsze testy wykazały już wzrost liczby odwiedzających. Będzie to prawdziwy sukces, jeśli udział samochodów będzie się jednocześnie zmniejszać.