Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Samochód elektryczny: klimat a zanieczyszczenie powietrza

Olej napędowy od dawna cieszy się złą reputacją, a państwa obecnie polegają na mobilności elektrycznej. Zaletą samochodu elektrycznego jest to, że drastycznie zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w miastach, zwłaszcza tlenków azotu. Jednak końcowy bilans energii elektrycznej jest mniej doskonały zwłaszcza z powodu wielu pośrednich emisji, głównie z powodu wydobywania minerałów dla akumulatorów.