Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Dzieci bardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza

Według najnowszych badań opublikowanych w magazynie „Environmental pollution”, dzieci i maluchy są bardziej narażone na zanieczyszczenie powietrza niż dorośli. Wózki znajdują się znacznie bliżej rur wydechowych, a stężenie drobnego pyłu jest tu o 60% wyższe niż u dorosłych.