Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zrównoważona mobilność w Montrealu

W latach 2018-2020 miasto Montreal zainwestuje 45,8 mln dolarów w transport publiczny. Usługa zostanie rozszerzona o nowe linie, stworzone zostaną zachęty finansowe w wysokości do 30% obecnej taryfy oraz zostaną utworzone nowe miejsca parkingowe.