Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

MobiliSense

Narodowy Instytut Zdrowia "INSERM" rozpoczyna w Paryżu szeroko zakrojony program badawczy. Około 1000 osób będzie wyposażonych w czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza i hałasu, ale także w odbiorniki GPS i czujniki przyśpieszenia do analizy aktywności fizycznej. Badanie to umożliwi lepsze zrozumienie obciążenia związanego z zanieczyszczeniem w sąsiedztwie, poziomu dochodów itp., ale także ocenę korzyści dla zdrowia płynących ze stref ochrony środowiska i innych ograniczeniach ruchu drogowego.