Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zanieczyszczenie powietrza i nieprawidłowości serca

Ostatnie badania brytyjskie wykazują związek między narażeniem na pył zawieszony, tlenek azotu i poszerzeniem komór serca, co może prowadzić do niewydolności serca. Jednakże mechanizm leżący u podstaw zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia lub udaru mózgu jest nadal nieznany.