Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakazy prowadzenia pojazdów we Francji

Jedynie miasto Lyon przedłużyło zakres środków nadzwyczajnych zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza. Zgodnie z dekretem po 2 dniach, winiety lotnicze Crit'Air 4 i 5 są obecnie wyłączone z ruchu. W departamencie Isère, Strasburgu i Paryżu nie obowiązują już zakazy prowadzenia pojazdów.