Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Pomiar zanieczyszczenia powietrza w regionie Oise

Instytut monitorujący powietrze w regionie Hauts-de-France poszukuje 50 wolontariuszy w celu poprawy pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Wyposażeni są w czujnik do pomiaru zanieczyszczenia powietrza podczas podróży, co pozwala na lepsze poznanie dokładnego narażenia mieszkańców na drobne pyły, tlenki azotu itp. Co nie jest możliwe na stacjonarnych stanowiskach.