Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Aplikacja eLichens stale się rozwija

Od 26 maja eLichens uruchomiło mapę zanieczyszczenia powietrza w Grenoble z dostępnymi danymi w czasie rzeczywistym. Analizy opierają się na szeregu czujników w mieście i uzupełniają modelowanie regionalnego instytutu ds. jakości powietrza.