Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Parking dla samochodów elektrycznych

"Autolib" który oferował usługę wypożyczania pojazdów wycofał się z działalności w Paryżu w dniu 31 lipca. Pozostałe 3244 bezpłatne miejsca parkingowe są obecnie zarezerwowane dla pojazdów z zieloną winietą lotniczą Crit'Air dla pojazdów elektrycznych (E), z której mogą oni bezpłatnie korzystać.