Powyższy przegląd obrazuje, jakie typy pojazdów z daną datą rejestracji lub normą Euro spełniają wymogi dla poszczególnych klas Crit‘Air.
Decydującym dla koloru winiety Crit’Air jest wyłącznie klasa EURO według dokumentacji pojazdu. Tylko gdy nie ma zaznaczonej klasy EURO to decyduje (prawie zawsze) data rejestracji. Stół obrazu ©Crit’Air.fr/Green-Zones GmbH.