Informacje dotyczące francuskiej winiety Crit’Air

01.07.2016 r. wprowadzono we Francji winietę ekologiczną o nazwie Crit‘Air. Winieta dostępna jest w 6 kategoriach i kolorach, w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej i ilości wydzielanych przez pojazd spalin.
W ten sposób, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, zostanie zmniejszony poziom emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza, wspierane będzie użytkowanie nowych i energooszczędnych pojazdów, jak również stare, zanieczyszczające środowisko pojazdy będą stopniowo wykluczane z ruchu drogowego. Dzięki winiecie Crit‘Air przede wszystkim zredukowany zostanie poziom emisji tlenków azotu (NOx) oraz pyłów.
Podział pojazdów według ich typu na samochody ciężarowe, autobusy, samochody osobowe i inne pojazdy w ramach winiety Crit‘Air uregulowany jest w Décret Crit’Air 2016-858 z dn. 29.06.2016 r.

Obowiązek posiadania na pojeździe winiety Crit’Air, aby móc wjechać do strefy ekologicznej w Paryżu, został wprowadzony w dniu 1.07.2016. Od 1.11.2016 nastąpiło to w gminie Grenoble, a od 12.12.2016 w regionie Lyon.
W Paryżu do 14.01.2017 obowiązuje okres przejściowy, w którym nie są wymierzane kary pieniężne, jeśli pojazd zostanie napotkany bez winiety Crit’Air w strefie ekologicznej. Od 01.07.2017 obowiązuje dla wszystkich typu pojazdów we wszystkich Strefach Ekologicznych mandat od 68 Euro do 375 Euro za brakującą winietę Crit´Air.

Pojazdy, które nie zostały zarejestrowane we Francji, tzn. z reguły pojazdy turystów oraz pozostałego unijnego ruchu gospodarczego, muszą posiadać winietę Crit’Air na swoim samochodzie dopiero od 1.04.2017, jeśli o określonych porach pragną wjechać do francuskich stref ekologicznych Zones à Circulation Restreinte (ZCR).

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.