Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Paryż ZCR – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 22.05.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.

Strefa ekologiczna ZCR w Paryżu

Już 01.09.2015 r. na terenie Paryża wprowadzono pierwszą francuską strefę ekologiczną ZCR (Zones à Circulation Restreinte). Na początku jedynie autobusy i samochody ciężarowe zarejestrowane przed 01.10.2001 r. nie miały do niej wjazdu.
Od 01.07.2016 r. do paryskiej strefy ekologicznej nie mogą wjeżdżać samochody osobowe i pojazdy użytkowe (N1 <3,5 t) zarejestrowane przed 01.01.1997 r., ponieważ takie pojazdy nie otrzymają winiety Crit‘Air ze względu na datę ich rejestracji, co wynika z tabeli kategorii winiety Crit’Air. Od 01.07.2017 wprowadzono także dla Paryża rozporządzenie, które trwale zabrania wjazdu do Strefy Ekologicznej z winietą Crit'Air nr 5.

Zakazy wjazdu obowiązują również, o ile nie podano inaczej, zawsze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, chociaż nie jest to zaznaczone na znaku dodatkowym.
Dla starych autobusów M2 i M3 oraz samochodów ciężarowych N2 i N3 zakaz wjazdu do strefy ekologicznej obowiązuje jednak od poniedziałku do niedzieli, jeżeli pojazdy te zostały zarejestrowane przed 01.10.2001 r.

Kierowca samochodu, który narusza zakaz 01.07.2017 r. zapłaci karę w wysokości 68 Euro. Ponieważ kary pieniężne są wyższe dla kierowców większych pojazdów i doliczane są do nich opłaty administracyjne, kierowca może liczyć się z karą aresztu, jeśli nie zapłaci mandatu. Z tego powodu należy przestrzegać szczegółowych regulacji dotyczących mandatów.

Opis granic strefy

Paryska strefa ekologiczna obowiązuje dla całej francuskiej stolicy. Obszar miasta Paryż, bez przedmieścia, mieści się w obszarze pierścienia autostrady „Boulevard périphérique“. Ten otaczający Paryż pierścień nie jest zresztą oficjalną autostradą i jest we wschodniej części Paryża określany mianem E15.
Bois de Boulogne położona na zachód od Paryża oraz Bois de Vincennes położona w południowo-wschodniej części Paryża – obie należą do obszaru Paryża – nie zaliczają się do strefy ekologicznej.
Na naszym zdjęciu granica paryskiej strefy ekologicznej oznaczona jest czerwonym Boulevard périphérique. Aby powiększyć, należy kliknąć na mapę.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Paryż ZCR

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 06.2015

Strefa ekologiczna weszła w życie: 01.07.2016

Typ strefy ekologicznej: Stale obowiązująca

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: Pojazdów ciężarowych, lekkich pojazdów użytkowych, pojazdów osobowych, autobusów, dwu-, trój- i lekkich czterokołowych motoryzowanych pojazdów.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 01.01.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (najczystsze klasy: E oraz 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Od 01.07.2017 plakietka klasy 5 Crit`Air otrzymała ostateczny zakaz wjazdu. Zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku od 8 do godz. 20, a dla samochodów ciężarowych i autobusów zakaz ma zastosowanie także w weekendy i święta od 8 do godz. 20.

Reguła dla Paryża: Dla samochodów ciężarowych i autobusów >3,5 t, zakaz wjazdu do miasta jest zniesiony w soboty, niedziele i w dni świąteczne od godz.  20:00 - 08:00.

Zakaz ruchu: Pojazdy ciężarowe, autobusy >3,5t klasy N2, N3 i M2, M3, które nie spełniają wymagań EURO-normy 3 i lekkie pojazdy użytkowe <N1 które nie spełniają wymagań EURO-normy 2. Dwu-, trój- i lekkie czterokołowe motoryzowane pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed 31.05.2000.

Grzywna: 68-375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna Paryża obowiązuje w całej stolicy francuskiej. Strefa ZCR obejmuje jedynie obszar Paryża wewnątrz obwodnicy „Boulevard périphérique”; przedmieścia Paryża nie są więc zaliczane do tej strefy. Obwodnica Paryża nie jest oficjalną autostradą i w wschodniej części Paryża jest ona oznaczona jako E15. Bois de Boulogne i Bois de Vincennes na południu od Paryża – które oba są zaliczane do Paryża – nie należą do strefy ekologicznej.

Szczegóły: Uwaga: strefa ZCR Paryża jest otoczona przez strefę ZPA Paryża. Po ogłoszeniu alarmu wyższego zanieczyszczenia powietrza, obowiązujące zasady w strefie ZPA obowiązują również w strefie ZCR.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.