Strefa ekologiczna ZPA Lille – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 21.07.2017.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.

Strefa ekologiczna ZPA w Lille

Od 1 czerwca 2017 w całej aglomeracji (metropolii) Lille zostanie wprowadzona strefa ekologiczna ZPA. Strefa ZPA będzie obowiązywać tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Ewentualne wyże zanieczyszczenia powietrza będą ogłaszane - jak i w pozostałych strefach ZPA we Francji - przez odpowiedniego prefekta regionu (departamentu). W przypadku Lille jest to prefekt Departamentu Północ, który ogłasza alarm, jeśli przekroczone są wartości graniczne dla pyłów i emisji NOx w wysokości 
80µg/m³.

W strefie ZPA obowiązkiem jest posiadanie winiety Crit'Air przez wszystkie typy pojazdów (ciężarówki, autobusy, osobówki, lekkie pojazdy użytkowe, lekkie dwu-, trzy- i czterokołowce).
Na podstawie stopnia obciążenia powietrza prefekt decyduje, które kolory winiet (klasy) mogą podczas wyżu zanieczyszczennia powietrza wjechać do stref, a które nie.
Z reguły będzie to tak, że najpierw z wjazdu zostaną wykluczone winiety 5 i ewentualnie 4. Jeśli obciążenie powietrza się pogorszy, to prefekt może dodatkowo zadecydować, że także wyższe klasy winiet zostaną stopniowo wykluczone z ruchu. To oznacza wtedy czasowe wykluczenie parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych pojazdów.
Gdy wyż zanieczyszczenia powietrza ustępuje, czyli wartości emisyjne spadają znowu poniżej wytycznych dla progów alarmowych, to prefekt odwołuje strefę ZPA i ogłoszone wcześniej ograniczenia i zakazy jazdy przestają obowiązywać.

Każde wykroczenie przeciwko obowiązkowi posiadania winiety i przeciwko ograniczeniom ruchu będzie karany mandatem kategorie 2 w wysokości 35 euro, zgodnie z artykułem L. 325-1 do L. 325-3 ui R. 411-19 francuskiego kodeksu ruchu drogowego. 

Powierzchnia strefy ekologicznej ZPA w Lille

Strefa ekologiczna ZPA w Lille obejmuje z powierzchnią 648 km² całą aglomerację (metropolię) Lille. Dotyczy to więc 89 miast i gmin z 1,14 mil. mieszkańcami. Listę objętych miast i gmin znajdziecie tutaj.

Na wschodzie i północy obszar strefy ekologicznej ZPA jest określony przez francusko-belgijską granicę. Na południu i zachodzie granicą obszaru są granice aglomeracji.
Wewnątrz strefy ekologicznej znajdują się autostrady A25 (z Dunkierki/Dunkerque) i A22 prowadząca z Lille do Gandawy/Gent. Następnie A27 prowadząca z Lille do Brukseli jak rownież prowadząca do Paryża A1 oraz A23 do Valenciennes.

Szczególnie należy zwrócić uwagę, że najczęściej ruch transportowy z Brukseli albo Gandawy do tunelu w Calais przebiega autostradami A25 i A27, a przez to także zahacza o strefę ZPA w Lille.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App