Francuskie strefy ekologiczne

Zdjęcie: początek i koniec strefy ekologicznej ZCR

Francuskie strefy ekologiczne określane są we Francji mianem „Zones à Circulation Restreinte“, forma skrótowa „ZCR“, przy czym termin ZCR jest rzadko używany.
Terminem tym określa się obszary „ograniczonej przejezdności“. Nie jest to termin, który natychmiast przywołuje skojarzenia związane ze strefą ekologiczną.
Utworzenie stref ekologicznych we Francji jest obowiązkiem każdej gminy i jest uregulowane w rozporządzeniu krajowym Décret ZCR 2016-847 z dn. 28.06.2016 r.

Aby móc wjechać do wyznaczonych przez gminy we Francji stref ekologicznych należy posiadać winietę Crit‘Air, która wydawana jest w 6 kategoriach. Każda gmina reguluje, które kategorie pojazdów Crit‘Air mogą wjeżdżać do strefy ekologicznej o danej porze. Wiąże się to z obowiązkiem umieszczenia dodatkowego znaku pod znakiem ZCR. Na dodatkowym znaku widnieją dni i godziny, w których pojazd wyposażony w taką winietę może wjechać do strefy ekologicznej.
Jednak z utworzenia stref ekologicznych wynikają również potencjalnie inne zalety, np. wyznaczone miejsca parkingowe, z których można skorzystać. Jest to jednak regulowane przez poszczególne gminy we Francji.

Obecnie do francuskich stref ekologicznych ZCR mogą wjeżdżać pojazdy wszystkich 6 kategorii Crit‘Air. W najbliższych latach jednak się to zmieni. Każda gmina ograniczy ilość kategorii pojazdów, które będą mogły wjeżdżać do stref ekologicznych, albo poprzez dodatkowe znaki umieszczane pod znakiem strefy, albo poprzez wiadomości w mediach. Na przykład możliwe jest, że w Paryżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 przy złych warunkach pogodowych do stref ekologicznych wjeżdżać będą mogły tylko pojazdy kategorii Crit‘Air 0-4, tzn. posiadacze szarej winiety Crit‘Air muszą pozostać na zewnątrz, co będzie wcześniej podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów.