Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Čeština
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Pyły i tlenki azotu wpływają na nasze zdrowie

Poprzez wprowadzenie winiety Crit’Air francuski rząd ma nadzieję, że możliwie szybko zostaną osiągnięte odpowiednie unijne wytyczne dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz zdrowia ludności.
Poprzez sprzężenie kategorii Crit’Air z europejskimi normami emisji spalin (EURO-Norma 1-6d) oraz datą pierwszej rejestracji pojazdów nastąpi, zdaniem rządu, szybka redukcja substancji szkodliwych. Szczególnie oczekiwany jest odczuwalny spadek tlenków azotu (NOx), pyłów (PM), węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO).