Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych osobowych

O ile w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych (adres e-mail, nazwisko, adresy, etc.), to dokonywane jest to dobrowolnie. Wykorzystujemy dane osobowe tylko wewnętrznie do spełnienia Państwa życzeń oraz żądań i zachowujemy  przy zbieraniu, wykorzystywaniu i opracowywaniu danych osobowych wszystkie należne postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych. Wobec jednostek państwowych przedstawiamy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to ustawowo wymagane. Nasi pracownicy zobowiązani są przez nas do zachowania wszelakiej poufności.

System analityczny Piwik

Nasza strona internetowa używa programu Piwik, otwartego oprogramowania systemu analizy internetu. Wykorzystuje on Cookies. Dodatkowe informacje o Cookies znajdą Państwo w odpowiednim akapicie.

Państwa adres IP jest przez Piwik niezwłocznie anonimizowany. Wytworzone informacje o korzystaniu z naszej strony nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i analizę tych danych z Państwa wizyty na stronie, to mogą Państwo w prawej kolumnie w odpowiednim polu w każdym momencie sprzeciwić się zapisywaniu i korzystaniu z tych danych. Wystarczy kliknąć w odpowiedni Checbox. Wtedy w Państwa przeglądarce zostanie zarchiwizowana tzw. Opt-Out-Cookie, co będzie skutkować tym, że Piwik nie będzie pobierał żadnych danych z wizyt. Może się jednak wtedy wydarzyć, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

Uwaga: jeśli wykasują Państwo swoje Cookies, to skutkuje to tym, że skasowane będą także Opt-Out-Cookie i ewentualnie muszą one być na nowo przez Państwa aktywowane.

Informacje, skasowanie, blokada

Mają Państwo w każdym momencie prawo na bezpłatną informację na temat zapisanych u nas Państwa danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy tych danych i celu ich opracowania jak również prawo do korekty, skasowania albo zablokowanie tych danych. Proszę się zwrócić w tym wypadku po prostu na podane w impressum (stopce redakcyjnej) adresy.
To dotyczy również sytuacji, gdy mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tematu danych osobowych.

Cookies

Nasze strony internetowe używają tzw. Cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa przeglądarce i w ten sposób znajdują się na Państwa komputerze. Te pliki nie mogą wyrządzić żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby naszą ofertę przygotować jako bardziej przyjazną dla użytkowników, efektywniejszą i bezpieczniejszą.

Większość wykorzystywanych przez nas Cookies to tzw. "Session-Cookies". One przepadają wraz z zakończeniem Państwa wizyty i są automatycznie kasowane przez przeglądarkę. Inne Cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu skasowania ich przez Państwa. Te Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

W ustawieniach opcji Państwa przeglądarki powinni Państwo znaleźć kilka opcji Cookies: na przykład mogą Państwo być automatycznie informowani przy zapisywaniu każdego Cookies, przez co mogą Państwo każdorazowo zezwolić lub zabronić zapiania Cookies. Poza tym mogą Państwo ustawić opcję kasowania wszystkich Cookies przy zakończeniu pracy z przeglądarką. Jeśli zabronią Państwo zapisywania Cookies na tej stronie internetowej, to funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Formularze

Jeśli korzystają Państwo z naszych formularzy kontaktowych, to podane tam przez Państwa informacje są zapisywane u nas w celu dalszego opracowania. Dane te nie są przekazywane dalej bez Państwa zgody.

Newsletter

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa adresu mailowego do wysyłki naszego newslettera, to mogą Państwo w każdym momencie ją cofnąć, np. poprzez link "Rezygnacji" w newsletterze.
Państwa adresu mailowego oraz pozostałych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Server-Logs

Dostawca (provider) strony internetowej pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tzw.
Server-Logs. Te pliki zawierają informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

- system operacyjny
- typ i wersja przeglądarki
- nazwa hosta
- URL referrer
- data i godzina

Dane te z reguły nie są przyporządkowane określonym osobom. Nie jest przeprowadzane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.
Dostawca potrzebuje tych danych do analizowania i usuwania błędów, które wynikają z udostępniania jego usług.
Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych, jeśli będą nam znane konkretne wskazówki korzystania niezgodnego z prawem.

Informacje o płatnościach

Dane dotyczące kart kredytowych i inne informacje o płatnościach nie są nigdy zapisywane przez Green-Zones, lecz wyłącznie u połączonych usługodawców płatności.