Over ons

De Green-Zones GmbH en de GEMB mbH gevestigd te Berlijn/Duitsland zijn werkzaam op het gebied van informatie, advies en handel voor klimaat en milieu.

Hierbij informeert de Green-Zones GmbH over luchtvervuiling, zoals de uitstoot van stikstofdioxide, fijn stof en de milieuzones in Duitsland en de GEMB mbH neemt het gedeelte van de verplichte en vrijwillige Emmisiehandel op zich.

De Green-Zones GmbH staat ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht te Berlijn Charlottenburg (Duitsland) onder nummer HRB169866 B.
De GEMB mbH is de organisatie voor emmissiebeheer en advies en staat ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht te Berlijn Charlottenburg (Duitsland) onder nummer HRB 101917.

Green-Zones

Green Zones met haar websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.crit-air.fr, www.blaue-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at, www.lez-belgium.be en www.ecosticker.dk informiert betreffende de thematik  rond fijn stof en milieu en de daarmee toenemende beperkingen rond het verkeer in de Europese landen inzake de inrichting van milieuzones.
De informatie die in Europa en de desbetreffende landen regionaal verstrekt wordt is volgens ons inzicht vaak ontoereikend. Wij informeren derhalve rond dit thema gratis via onze diverse websites.
Onze uitgaven zoals personeels- en bedrijfskosten die het onderhouden van 35 diverse buitenlandse websites met zich brengen dekken wij met de verkoop van de diverse stikkers zowel aan particulieren als bedrijven.
Momenteel zijn dit de Duitse Umweltplakette (milieustikker), de Frans Crit'Air Ecovignet, de Ostenrijkse Umweltpickerl en de Deense Ecosticker (elk binnen- en buitenlands voertuig benodigd deze sticker in het desbetreffende land in de milieuzones). In de volgende jaren volgen nog meer nationale stickers zoals bijvoorbeeld de blauwe stikker (stikstofdioxide) en de E-Stikker in Duitsland en/of in de milieuzones in Spanje en Tsjechje.

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com met de websites www.emissionshaendler.com en www.handel-emisjami.pl zijn in de verplichte emmissiehandel in Polen, Deutschland en Oostenrijk bezig. Emissionshändler.com  handelt in emissierechten (koop-, verkoop-, ruilhandel) sinds december 2015 voor bedrijven in diverse Europese energiebeurzen en in de bilaterale handel.

Climate Company

Climate Company met de website www.climate-company.com koopt en compenseert CO2 rechten voor particulieren en bedrijven die niet in de verplichte emissiehandel zijn.

Climate Company informeert inzake de thematik rond klimaatverandering, klimaatbescherming en CO2 vrij (gecompenseerd) auto rijden. Bovendien biedt Climate Company op haar website particulieren de mogelijkheid Klima-Geschenke te kopen zoals diverse certificaten ter compensatie van CO2 uitstoot. Hiermee kan iedereen vrijwillig meedoen aan de Europese handel in emissierechten of een steentje bijdragen aan internationale klimaatbescherming  - in ieder geval bijdragen aan een beter milieu nu en in de toekomst.