Uitzonderingen op de milieuzoneregeling in Frankrijk

Sommige voertuigen zijn vrijgesteld van de verplichting om over een Crit’Air Ecovignet te moeten beschikken om de milieuzones binnen te mogen rijden. Dit zijn vooral voertuigen van openbare diensten (politie, brandweer, ambulance, etc.) en andere voertuigen van overheidsbedrijven.
Volgens het Franse Décret n°2016-847 van 28 Juni 2016 hoeven voertuigen met een parkeervergunning voor gehandicapten geen Crit’Air Ecovignet te gebruiken. De parkeervergunningen voor gehandicapten zijn overal in Europa hetzelfde, zodat de voertuigen van mensen met een handicap ook in het buitenland herkend kunnen worden.
Andere privévoertuigen kunnen ook van de verplichting van een Crit’Air Ecovignet vrijgesteld worden. Dit gebeurt echter alleen via een speciale goedkeuring van de staat of lokale overheid. Er wordt met name ruimte open gelaten voor oldtimers, oude toeristische voertuigen, pechvoertuigen, etc.

Regelingen voor oldtimers

Voor oldtimers zijn de uitzonderlijke regelingen niet nationaal maar lokaal geregeld, het is in elke zone anders.
Franse bestuurders van oude auto’s hebben in hun rijbewijs het bewijs daarvoor onder de sectie “Z” staan. In de meeste Europese rijbewijzen is het kenmerk oldtimer onder “overige” te vinden. Daar worden “opmerkingen en uitzonderingen” toegevoegd. Bij een controle moet in elk geval door middel van het rijbewijs mworden bewezen dat het voertuig een oldtimer is. Voor hoever het begrip “oldtimer” in andere talen dan het Frans door de politie wordt erkend blijft nog open en onbeantwoord.
 
Oldtimers in Parijs
In Parijs zijn overeenkomstig artikel 3 van het Arrêté n°2017P007 over het invoeren van de milieuzone “oldtimers” niet verplicht om een Crit’Air Ecovignet op het voertuig te hebben. Dat betekent dat ze er geen kunnen krijgen en ook niet bestraft worden wanneer bestuurders kunnen bewijzen dat het voertuig een oldtimer is. Een uitzondering kan bij de stad Parijs aangevraagd worden. Deze is tijdelijk en wordt alleen verstrekt in het kader van bedrijfswerkzaamheden van gebruikte voertuigen van ouder dan 30 jaar. Voor meer informatie over oldtimers in de milieuzone Parijs kunt u een aanvraag sturen aan het volgende e-mailadres: dvd-zcr-derogation@paris.fr
Of schriftelijk aan:
Mairie de Paris
Direction de la Voirie et des Déplacements,
« Dérogation zone à circulation restreinte »
121 av. de France
75639 Paris Cedex 13
 
Oldtimers in de regio Grenoble en Lyon
In Grenoble en Lyon zijn er op dit moment volgens verklaringen in de lokale prefecturen geen uitzonderingen voor oldtimers. Er wordt zelfs benadrukt dat oldtimers ook beboet worden wanneer deze tijdens een periode van maximale luchtvervuiling in de zone van de betreffende regio Grenoble en Lyon rijden. Dit is bijzonder bitter, want in het geval van Grenoble betreft het ook hoofdzakelijk de autosnelweg naar het zuiden.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.