Uitzonderingen op de milieuzoneregeling in Frankrijk

Sommige voertuigen zijn vrijgesteld van de verplichting om over een Crit’Air Ecovignet te moeten beschikken om de milieuzones binnen te mogen rijden. Dit zijn vooral voertuigen van openbare diensten (politie, brandweer, ambulance, etc.) en andere voertuigen van overheidsbedrijven.
Volgens het Franse Décret n°2016-847 van 28 Juni 2016 hoeven voertuigen met een parkeervergunning voor gehandicapten geen Crit’Air Ecovignet te gebruiken. De parkeervergunningen voor gehandicapten zijn overal in Europa hetzelfde, zodat de voertuigen van mensen met een handicap ook in het buitenland herkend kunnen worden.
Andere privévoertuigen kunnen ook van de verplichting van een Crit’Air Ecovignet vrijgesteld worden. Dit gebeurt echter alleen via een speciale goedkeuring van de staat of lokale overheid. Er wordt met name ruimte open gelaten voor oldtimers, oude toeristische voertuigen, pechvoertuigen, etc.