Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Toekomstige Franse milieuzones

De Franse regering geeft lokale overheden via hun nationale regelgeving voor milieuzones met het Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016 de mogelijkheid zelf hun milieuzones en reikwijdte te definiëren. Deze zones kunnen daarom een gehele stad of sommige delen van een stad omvatten. De milieuzone (ZCR in Frankrijk) wordt bepaald door een lokale gemeentelijke wet, nadat er een milieuonderzoek is geweest en er toestemming van de betrokken politieke autoriteiten is gekregen.

Als een milieuzone buiten een stad wordt ingevoerd wordt deze doorgaans luchtbeschermingszone (ZPA) genoemd. Een ZPA kan een hele regio omvatten. Over hun grenzen en regels gaat de betreffende prefect van een regio.

Nieuwe ZCR-milieuzone Bordeaux

Bordeaux behoort tot de gemeenten die aan het programma "stad met schonere lucht in 5 jaren" deelneemt en hiervoor de luchtkwaliteit binnen de stad tot 2020 aanzienlijk moet verbeteren. Vanuit deze context zal de stad waarschijnlijk al in 2018 een ZCR-milieuzone invoeren. Om deze reden heeft Bordeaux in het begin van 2017 een studie over de haalbaarheid van zo'n zone laten starten, waarvan de resultaten niet voor januari 2018 zullen worden verwacht.
In het voorjaar van 2017 werd een bijeenkomst van stedelijke verenigingen en economische vertegenwoordigers gehouden om hun voorstellingen over een milieuzone te horen. Vanaf september 2017 zal dit beslissingsproces betrekkend op de zojuist genoemde studie worden doorgevoerd. Hierbij zullen ook burgers die zich in de commissies van de wijken en burgerinitiatieven engageren aan het woord komen. Dit proces van meepraten zal de basis worden voor de definitieve beslissing van de afgevaardigden zijn, die een bepaalde variant van de milieuzone in het begin van 2018 zullen invoeren.

Gebied van de milieuzone: De ZCR-milieuzone zal delen van de binnenstad van Bordeaux bevatten waarbij aan te merken is dat er op dit moment al vele rijbeperkingen en voetgangerszones zijn. Bovendien mogen auto's nu al elke eerste zondag van de maand van 10.00 tot 19.00 uur niet meer in het stadscentrum rijden. Dit is de "dag zonder auto" die door de stad werd ingevoerd. Het precieze gebied van de milieuzone zal eerst in het begin van 2018 worden verwacht.
Bijzonderheden: De ZCR-milieuzone zal trapsgewijs worden ingevoerd. Hiermee zal met een van de eerste verzwaringen van de inrijbevoegdheid in het jaar 2018 tot 2019 worden gerekend.

Nieuwe ZPA-milieuzone Marseille

De prefect van het departement Bouches-du-Rhône, waarbij ook de stad Marseille hoort, heeft in een persbericht van 19-06-2017 laten weten dat op 01-01-2018 een ZPA-milieuzone zal worden ingevoerd. Het gaat om een tijdelijke zone die alleen in het geval van luchtvervuilingspieken van kracht wordt. Op grond van het Crit'Air Ecovignet kunnen bij een ozon-, fijnstof-, stikstofoxide- of zwaveloxidealarm voertuigen in de binnenstad worden geweigerd.
Marseille als haven- en industriestad wordt al een langere tijd door sterke luchtvervuiling getroffen. Zowel de grenswaarden voor ozon als voor fijnstof worden steeds weer overschreden, wat in de laatste jaren in het bijzonder tijdens de zomer tot luchtvervuilingswaarschuwingen leidde. Daarom wil Marseille vanaf 2018 een tijdelijke milieuzone invoeren die na de ervaringen van de laatste jaren meermaals tijdens de zomermaanden ingevoerd kan worden. Tot december 2017 wordt er meer informatie verwacht. Wie volgend jaar naar Marseille wil rijden moet in elk geval een Crit'Air Ecovignet aanvragen.

Gebied van de milieuzone: De ZPA-milieuzone zal grote delen van Marseille overkoepelen, omdat in het bijzonder de binnenstad om de haven ook de grote wegen naar Aix-en-Provence door luchtvervuiling worden getroffen.

Toekomstige Milieuzones door het project “Luchtvriendelijke stad in 5 jaar”

De Franse regering heeft in september 2015 via een nationale wedstrijd 25 lokale gemeenschappen uitgekozen, die in de tijdsperiode tot 2020 de officiële naam “Luchtvriendelijke stad in 5 jaar” willen krijgen. Dit betekent dat in deze steden de lucht die we inademen en die we nodig hebben om te leven, op midden- en lange termijn weer schoner zou moeten zijn, met name via de invoering van ZCR milieuzones. Vijf van de 25 lokale gemeenschappen hebben daarbij een bijzondere status, aangezien zij nog niet voldoen aan de voorwaarden of reeds eigen projecten uitgevoerd hebben.

De geselecteerde stedelijke- en lokale gemeenschappen  bestaan uit 750 afzonderlijke steden met een totaal van 18.4 miljoen inwoners. Zij hebben nu in 9 regio’s 25 verschillende, unieke luchtverontreinigingmaatregelen tegen fijnstof en stikstofoxide gepland en willen die implementeren. Een overzicht van de regio’s en de lokale gemeenschappen  kunt u hier downloaden.

De 25 wedstrijdwinnaars hebben zich daarbij onder andere verplicht speciale ZCT milieuzones te plannen of in te voeren, indien er geen afzonderlijke gevallen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Franse regering stelt in de tijdsperiode tot 2020, voor die planning en invoering aan elk van deze lokale gemeenschappen tot 1 miljoen euro ter beschikking. Dit dient om de daarmee samenhangende kosten voor de gewenste naam “Luchtvriendelijke stad in 5 jaar” te kunnen financieren, evenals het toerisme in de regio.
 
Gedetailleerde informatie over “Luchtvriendelijke stad in 5 jaar” hier.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.

Overzicht van de lokale gemeenschappen hieronder. Een lijst van de lokale gemeenschappen en hun bevolking als PDF-download hier

Avignon - Communauté d’agglomération d’Avignon
Arras - Communauté urbaine d’Arras
Annemasse - Communauté d’agglomération d’Annemasse
Bordeaux - Métropole de Bordeaux  
Cannes - Communauté d’agglomération du Pays de Lérins – Cannes
Clermont-Ferrand - Métropole de Clermont-Ferrand
Champlan
Côte Basque-Adour - Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour
Dunkerque - Communauté urbaine de Dunkerque
Dijon - Communauté urbaine de Dijon
Epernay - Communauté d’agglomération d’Epernay
Faucigny, Glières, Bonneville Communauté de communes Faucigny-Glières-Bonneville
Grenoble - Métropole de Grenoble
Lyon - Métropole de Lyon
Lille - Métropole de Lille
Le Havre - Communauté d’agglomération du Havre
Montpellier - Métropole de Montpellier
Paris - Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris
Reims - Métropole de Reims
Rouen - Métropole de Rouen
Saint-Etienne - Métropole de Saint-Etienne
Strasbourg Métropole de Strasbourg
Saint Maur-des-Fossés
Toulouse - Métropole de Toulouse
Vallée de la Marne - CA de la Vallée de la Marne