Straatsburg

De stad Straatburg heeft net zoals Grenoble aangekondigd een milieuzone in te gaan voeren. Het debat over milieuzones en de praktische toepassing ervan loopt momenteel nog. Dit omvat onder meer de vermindering van verontreinigende stoffen en de uitstoot van broeikasgassen in de regio Straatsburg in 2020 tot 30%. Meer informatie op Straatburg.