De ZCR-milieuzone Parijs

Als op 01-09-2015 werd in Parijs de eerste ZCR-milieuzone (Zones à Circulation Restreinte) ingevoerd. Dit was ten eerste alleen een toegangsverbod voor bussen en vrachtwagens die voor 01-01-2001 zijn geregistreerd. Sinds 01-07-2016 geldt dit verbod ook voor personenauto’s en bedrijfsvoertuigen (N1 <3,5 t) die voor 01-01-1997 zijn geregistreerd, omdat deze voertuigen in combinatie met hun inschrijvingsdatum geen Crit’Air Ecovignet meer kunnen krijgen. Dit is ook in de categorietabel voor het Crit’Air Ecovignet te zien.
Vanaf 01-07-2017 is ook voor Parijs per verordening vastgelegd dat het rijden binnen een milieuzone met Crit’Air Ecovignet nr. 5 permanent verboden is.

Toegangsverboden gelden trouwens, wanneer niet anders aangegeven, altijd van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, hoewel dit niet zo duidelijk staat aangegeven op het onderbord.
Voor oude bussen van type M2 en M3 net als voor vrachtwagens van type N2 en N3 geldt het rijverbod echter van maandag tot en met zondag, op voorwaarde dat zij vóór 01-10-2001 zijn geregistreerd.

Wie als automobilist de regels van de milieuzone overtreedt, betaalt vanaf 15-01-2017 een geldboete van 68 euro. Aangezien de geldboete echter voor grotere voertuigen hoger is en er ook nog administratiekosten berekend worden, kan bij het niet betalen van de boete ook een gevangenisstraf dreigen. Om deze reden is het raadzaam de voorschriften voor de boete specifiek na te gaan.
Voor voertuigen die in het buitenland geregistreerd zijn geldt overigens een andere overgangsregeling. Deze kunnen de milieuzone in Parijs nog tot en met 31-03-2017 zonder Crit’Air Ecovignet betreden.

Het geografische gebied van de milieuzone in Parijs

Omschrijving van de grenzen van de zone Parijs

De milieuzone in Parijs geldt voor de gehele Franse hoofdstad. Het stedelijk gebied van Parijs wordt gedefinieerd zonder de voorsteden, maar met het gebied binnen de ringweg "Boulevard Périphérique". Deze ringweg om Parijs is overigens geen officiële snelweg en wordt in het oostelijke deel van Parijs E15 genoemd.
Het Bois de Boulogne westelijk van Parijs en het Bois de Vincennes in het zuidoostelijke gedeelte van Parijs - die beide behoren tot het stadsgebied van Parijs – maken geen deel uit van de milieuzone. In onze afbeelding is de grens van de milieuzone in Parijs door de roodgekleurde Boulevard Périphérique aangegeven. Klik a.u.b. op de kaart voor een vergroting.