Afbeelding: Milieuzone Lyon
De groene wegen op de bovenstaande kaart mogen zonder Crit’Air Ecovignet of met een verboden Crit’Air Ecovignet (in het geval van een luchtvervuilingspiek) worden bereden, ook wanneer deze zich gedeeltelijk binnen de zone bevinden. Ze vormen daarom een mogelijke omweg. De met de blauwe lijn begrensde paarse zone is de ZPA-zone Lyon.