Het onderbord onder het milieuzonebord

Foto: Onderbord milieuzone

Voor bestuurders van oudere personenauto’s (ingeschreven voor 01-01-1997), van lichte bedrijfsvoertuigen < 3,5t (ingeschreven voor 01-01-1997) en motoren/4-wielige lichte voertuigen (ingeschreven voor 01-06-2000) is er nog een onderbord onder het verbodbord voor de ZCR-zone. Het is een onderbord dat reeds sinds 01-09-2015 onder de ZCR-borden gemonteerd is.
 
Dit onderbord betekende tot nu toe dat er geen vrachtwagens of bussen met een gewicht van 3,5t of meer van de “categorie 1“ tussen 8.00 en 20.00 uur de ZCR-zone binnen mochten rijden.
Onder de toegepaste Franse indeling vallen onder categorie 1 alle voertuigen waarvan de emissies zo hoog zijn dat ze in de periode tussen 8.00-20.00 uur niet de milieuzone binnen mogen rijden. Dit waren tot nu toe alleen vrachtwagens en bussen met een inschrijvingsdatum van voor 01-20-2001.
Aangezien sinds 01-07-2016 alle voertuigen (personenauto’s, vrachtwagens, bussen en twee-, drie- en vierwielige voertuigen) die nu onder deze “categorie 1” vallen niet langer meer zijn toegestaan in de milieuzones, zal naar alle waarschijnlijkheid de opmerking “3.5 t” in de nabije toekomst door de autoriteiten worden verwijderd.

Toegangsverboden gelden overigens, wanneer niet anders is aangegeven, altijd van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, hoewel dit niet zo duidelijk op het onderbord staat aangegeven.
Voor oude bussen van type M2 en M3 net zoals voor vrachtwagens van type N2 en N3 geldt het toegangsverbod echter van maandag tot en met zondag, op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven vóór 01-10-2001.