De ZPA-milieuzone Grenoble

In de agglomeratie Grenoble-Alpes-Métropole, die uit 49 steden en dorpen met rond 450.000 inwoners bestaat, geldt vanaf 1-11-2016 een nieuwe gemeentelijke luchtwet, die tot op een bepaalde hoogte op de ZCR-milieuzone (zoals in Parijs) lijkt.
Het gebied met de zogenaamde “luchtkwaliteitszone” van de agglomeratie Grenoble omvangt met een lengte van 30 km en een breedte van 20 km een gebied van 600 km2. In het hele intergemeentelijke gebied, met als grootste stad Grenoble, geldt de nieuwe luchtwet op alle straten, wegen en auto(snel)wegen. Bij het overtreden van de regels van de luchtkwaliteitszone wordt er een aangepaste boete uit categorie 2 van 35 euro uitgeschreven (in ZCR-zones gelden boetes uit categorie 3, vanaf 68 euro).
De invoering van de ZRC-milieuzones en de verplichting van het Crit’Air Ecovignet in Frankrijk berust bij steden en gemeenten zelf en staat in de nationale verordening Décret ZCR 2016-847 van 28.06.2016. De invoering van de luchtkwaliteitszones en de verplichting van het Crit’Air Ecovignet in Frankrijk staat in no 2016-858 van 29 juin 2016.
Omdat de regio Grenoble met de ingevoerde luchtkwaliteitszone geen stad is zoals Parijs, zullen er geen ZCR-borden worden neergezet. De ZCR-borden zullen daarentegen wel in de stad Grenoble worden neergezet, omdat er op 1-1-2017 een ZCR-zone zal worden ingevoerd. Vanaf die datum gelden daar vermoedelijk de standaard geldboetes van 68-375 euro per overtreding.

Het Crit’Air Ecovignet wordt ook op snelwegen rond Grenoble verplicht

Volgens een bekendmaking van de gemeente Grenoble wordt het Ecovignet ook op snelwegen die de agglomeratie doorkruisen verplicht. De verplichting van het Ecovignet begint vanaf het noorden van de stad Grenoble op de A48 bij de tolpoort Voreppe. In het zuiden van Grenoble begint de zone vanaf de A51 bij de tolpoort Le Crozet/Vif en in het westen op de A41 bij de tolpoort Crolles. Daarnaast geldt de verplichting ook op de snelweg A480, die de stad Grenoble doorkruist.

De maatregelen bij het overschrijden van de grenswaarden in de regio Grenoble

Als er na het inwerkingtreden van de nieuwe luchtwet in het gebied van de luchtkwaliteitszone Grenoble (Grenoble-Alpes-Métropole) op 1-1-2016 een vervuilingsalarm (Alert Pollution) wordt afgekondigd, wordt dat via radio- en televisiezenders, op elektronische informatieborden en in kranten bekend gemaakt. Een alarm voor de volgende dag kan tot 15:00 uur worden afgekondigd. Alle gegevens over de luchtkwaliteit in Frankrijk vindt u hier:

In het geval dat een alarm vijf of meer dagen in stand gehouden wordt, mogen alleen voertuigen met een Crit’Air Ecovignet van de categorie 1-5 rijden. Op de zevende dag van het alarm mogen alleen nog voertuigen met de Crit’Air-categorie 1-3 rijden en mogen voertuigen uit de categorie 4 en 5 helemaal niet meer rijden. Hier moet rekening gehouden worden met het feit dat de departementsprefect (hoofd van een departement) door de kracht van zijn ambt kan vastleggen of de “vijfde dag” de vijfde van de maand, de vijfde van het winterseizoen of de vijfde van het kalenderjaar wordt. Alle voertuigen moeten in elk geval over een Crit’Air Ecovignet beschikken, om zulke onzekerheden uit de weg te gaan.

Daarnaast geldt op de tweede dag van het vervuilingsalarm een algemene verlaging van de verkeerssnelheid van 20 km/u op alle wegen en auto(snel)wegen (het normale limit is 90/110/130 km/u). Gelijktijdig wordt er op deze dag korting voor tickets voor het openbaar vervoer en tickets voor P+R parkeerplaatsen aangeboden. Vanaf de zevende dag van het vervuilingsalarm kan van al het openbaar vervoer in de regio Grenoble gratis gebruik gemaakt worden.

De luchtvervuiling in de regio Grenoble

Volgens statistieken van de regio Grenoble waren er in de jaren 2011 tot 2013 gemiddeld 16 dagen per jaar waarop grenswaarden van luchtvervuiling overschreden werden. De meest recente studie, die over de luchtkwaliteit in 2013 gaat, laat zien dat het aantal PM10-deeltjes in de lucht in de regio Grenoble gemiddeld 45 dagen in dat jaar (vooral de winterperiode) de grenswaarde heeft overschreven.

NOx-waarden in 2011 in het verkeer in Lyon/Grenoble Bron: Air Rhône-Alpes