De Franse ZCR-milieuzones

De Franse milieuzones worden in Frankrijk “Zones à Circulation Restreinte“ genoemd, afgekort “ZCR“. Hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat het begrip ZCR nauwelijks gebruikt wordt. Hiermee wordt een gebied aangeduid waarin een “beperkte toegang“ geldt. Niet bepaald een begrip wat gelijk aan een milieuzone doet denken.

In Frankrijk is de indeling van de milieuzones de verantwoordelijkheid van de gemeentes en is in een nationale regeling Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016 gereguleerd.
Om door een van de door een Franse gemeente vastgelegde milieuzone te kunnen rijden is een Crit’Air Ecovignet vereist, dat in 6 categorieën te verkrijgen is.
Welke Crit’Air categorieën op welke tijden door de milieuzones mogen rijden wordt door de betreffende gemeente vastgelegd. Dit zal via een aanvullend verkeersbord onder het ZCR-verkeersbord worden aangegeven: Hierop staan de dagen en tijden aangegeven waarop voertuigen met een bepaald Crit’Air Ecovignet de zone mogen binnenrijden.
Echter zullen er met de invoering van de milieuzones ook andere voordelen ontstaan, zoals speciale parkeerplaatsen. Dit wordt echter door de betreffende lokale gemeentes in Frankrijk zelf geregeld.

Momenteel geven alle 6 de Crit’Air categorieën toegang tot een Franse ZCR-zone. Dit zal echter in de loop van de komende jaren gaan veranderen wanneer specifieke gemeentes beperkingen gaan invoeren door aanvullingen aan de Crit’Air-verkeersborden toe te voegen of door berichtgeving in de media. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat in Parijs van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur bij slecht weer alleen nog maar voertuigen uit de Crit’Air-categorieën 0-4 de milieuzone binnen mogen rijden. Met andere woorden: Het grijze Crit’Air Ecovignet geeft dan geen toegang meer. Dit zal dan vooraf in de media bekent gemaakt moeten worden.