Informatie over Crit’Air Ecovignetten

Op 01-07-2016 werd in Frankrijk een milieuvignet met de naam Crit’Air ingevoerd. Dit vignet is in 6 categorieën en kleuren onderverdeeld, afhankelijk van het jaar van inschrijving, de energie-efficiëntie en de uitstoot van het voertuig.
Hiermee worden op midden en lange termijn de uitstoot en luchtverontreinigende stoffen verminderd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen bevorderd, evenals oude, vervuilende voertuigen meer en meer van het verkeer uitgesloten. Door het Crit’Air Ecovignet zal vooral de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof worden gereduceerd.
De indeling van de typen vrachtwagens, bussen, personenauto's en andere voertuigen in de Crit’Air-categorieën wordt in het Décret Crit’Air 2016-858 van 29.06.2016 aangegeven.

De plicht een Crit’Air Ecovignet op het voertuig te hebben om de milieuzone van Parijs binnen te mogen rijden werd op 01-07-2016 ingevoerd. Op 01-11-2016 gebeurde hetzelfde in de gemeente Grenoble en op 12-12-2016 in de regio Lyon.
In Parijs geldt tot 14-01-2017 een periode waarin er nog geen geldboetes worden uitgeschreven wanneer voertuigen tijdens een controle in de milieuzone geen milieusticker bezitten. Vanaf 01-07-2017 geldt voor alle type voertuigen in alle Franse milieuzones voor het ontbreken van een Crit’Air vignet een boete van 68 tot 375 euro.

Voertuigen die niet in Frankrijk zijn geregistreerd, wat meestal voertuigen van toeristen en ander EU-beroepsvervoer zal zijn, moeten het Crit’Air Ecovignet pas vanaf 01-04-2017 op hun voertuig hebben aangebracht om de Franse milieuzones Zones à Circulation Restreinte (ZCR) binnen te mogen rijden.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.