Privacyverklaring

Zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres, etc.) te verstrekken, is dit vrijwillig. Wij gebruiken persoonlijke gegevens alleen intern om uw wensen en eisen te vervullen en letten bij het invoeren, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens op privacyrechten. Wij zullen gegevens alleen aan overheidsinstanties verstrekken wanneer dit wettelijk is voorgeschreven. Onze medewerkers zijn aan de vertrouwensplicht gebonden.

Analysedienst Piwik

Onze website gebruikt Piwik, een Open Source webanalysedienst. Deze gebruikt cookies, verdere informatie over cookies kunt u in de betreffende alinea vinden.

Uw IP-adres wordt door Piwik omgaand geanonimiseerd. De daaruit te halen informatie over het gebruik van deze website worden niet aan derden verspreid. Indien u met het opslaan en de evaluatie van de gegevens van uw bezoek niet akkoord bent, kunt u op elk gewenst moment het opslaan en gebruiken daarvan in het blok in de rechter kolom tegenspreken.

Hiervoor is een muisklik in de checkbox genoeg. Daarna wordt in uw browser een zogenaamde opt-out cookie aangelegd, wat daartoe leidt, dat Piwik geen gebruikersgegevens opneemt. Het is mogelijk, dat u in dit geval sommige functies van deze website niet volledig kunt gebruiken.

Let op: Wanneer u cookies verwijdert wordt ook een opt-out cookie verwijderd en moet deze opnieuw worden aangelegd.

Inlichting, opheffing, blokkering

Vanzelfsprekend heeft u op elk moment recht op een gratis inlichting over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van deze gegevens en de ontvanger van deze gegevens net als het doel van de gegevensverwerking en het recht op rectificatie, afsluiting, blokkering of opheffing van deze gegevens. Neem hiervoor contact op door de gegevens in het colofon te gebruiken. Dit geldt ook wanneer u verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens heeft.

Cookies

Onze websites gebruiken zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en zich daarmee op uw computer bevinden. Deze bestanden kunnen geen schade aanrichten en bevatten ook geen virussen. Cookies hebben het doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.
De meeste cookies die wij gebruiken zijn de zogenaamde “session cookies”. Deze vervallen na uw bezoek aan ons en worden door uw browser automatisch verwijderd. Andere cookies daarentegen blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. In de instellingen van uw browser kunt u meerdere cookie-opties vinden: u kunt bijvoorbeeld instellen om bij het zetten van elk cookie automatisch gevraagd te worden of u deze wilt toestaan of verbieden. Bovendien kunt u instellen om alle cookies te wissen bij het sluiten van uw browser. Indien u de cookies van deze website verbiedt, is het mogelijk dat sommige functies van deze website niet optimaal werken.

Invulformulieren

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, worden de door u ingevoerde gegevens voor de verwerking bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Nieuwsbrief

Wanneer u ons heeft toegestaan uw e-mailadres te gebruiken voor het toesturen van onze nieuwsbrief, kunt u dit op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de "afmelden"-link in de nieuwsbrief.

Uw e-mailadres en andere gegevens van u geven wij niet zonder uw toestemming door.

Server logs

De provider van websites neem en slaat automatisch informatie in zogenaamde server logs op. Deze gegevens bevat informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft:

- Besturingssysteem
- Browsertype en browserversie
- Hostnaam
- Referrer URL
- Datum en tijd

Deze gegevens zijn doorgaans niet tot een bepaalde persoon toe te rekenen. Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbonnen gebeurt niet.

De provider heeft deze gegevens nodig om fouten, die zich in de samenhang met de terbeschikkingstelling van zijn diensten voordoen, te kunnen analyseren en opheffen.

We behouden het recht voor wanneer we concrete aanwijzingen hebben gevonden voor onrechtmatig gebruik, we deze gegevens achteraf kunnen controleren.

Betalingsgegevens

Creditcardgegevens en andere betalingsgegevens worden bij Green-Zones nooit opgeslagen, uitsluitend bij de aangesloten betaaldiensten.