Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Algemene voorwaarden

§ 1 Algemeen

1. Green-Zones GmbH (hierna Green-Zones) heeft vanuit handelsdoelen onder de naam Green-Zones verschillende online portalen en biedt klanten in hun bestelwinkels milieustickers uit verschillende landen aan. De milieustickers worden in samenwerking met de officiële bedrijven en instanties in het betreffende land uitgereikt en door de service van Green-Zones aan de klant gestuurd.

2. Voor de handelsrelaties van welke aard dan ook tussen Green-Zones GmbH, Hemholtzstr. 2-9, 10587 Berlin en de klant gelden volgende algemene voorwaarden. Klanten kunnen zowel ondernemers als verbruiker zijn. Verbruikers zijn natuurlijke personen, die een rechtszaak afsluit die overwegend noch tot hun handels- noch hun freelance activiteiten kunnen worden gerekend (§ 13 BGB). Ondernemers zijn natuurlijke of juridische personen of een juridische personenmaatschappij, die bij een rechtszaak in het voordeel van hun handels- of freelance activiteit handelt (§ 14 BGB).

3. De afbeelding van producten in de online winkel laat geen rechtelijk bindend aanbod zien. Door het klikken op de button “met verplichte betaling bestellen” geeft de klant een bindende bestelling door. Een bevestiging van het binnenkomen van de bestelling volgt gelijk na het versturen van de bestelling. Hiermee wordt een koopcontract gerealiseerd. De tekst in het contract wordt opgeslagen, de bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden aan de klant per e-mail gestuurd.

4. De taal van het contract is Duits.

§ 2 Levering

1. Wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB) is, wordt er op het risico van de klant geleverd. Dit geldt ook bij deelleveringen. Er wordt aan het door de klant aangegeven adres geleverd.

2. De standaardlevering is, wanneer niet anders beschreven, gratis. Alle andere leveropties (bijvoorbeeld Express) worden met extra kosten in rekening gebracht en moeten uitdrukkelijk door de klant worden gekozen.

§ 3 Wettelijk herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht
"Zolang de klant verbruiker (§ 13 BGB) is, heeft hij het recht om binnen 14 dagen zonder het moeten aangeven van een rede het contract te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de klant of een van zijn benoemde derden, die niet de vervoerder is, het laatste goed in bezit heeft genomen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant ons met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld met een per post verzonden brief, telefax of e-mail) over een besluit, dit contract te herroepen, informeren.
Voor het behoud van de herroepingstermijn voldoet het wanneer de klant de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn opstuurt."

(Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel:+49 (0)30-398872140, Fax: +49 (0)30-398872149, E-mail: info@green-zones.eu)

Green-Zones, Helmholtzstr. 2-9, 10587, Tel: +49 (0)30-398872131, Fax: +49 (0)30-398872149, E-Mail: info@crit-air.fr

2. Gevolgen van het herroepingsrecht
"Wanneer de klant dit verdrag herroept, moeten wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen net als de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn wanneer de klant een andere soort levering dan die van ons aangeboden, de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag van het terug te betalen, waarop de mededeling over de herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen.
Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode, die de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft ingezet, er is een uitzondering wanneer er een andere afspraak is gemaakt; er worden in geen elk geval kosten voor de klant in rekening gebracht vanwege de terugbetaling.
We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of tot we bewijs van de klant ontvangen hebben, dat de goederen terug zijn gestuurd, afhankelijk van welke eerder is.
De klant moet de goederen zo snel mogelijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag, dat hij ons over de herroeping van het contract heeft geïnformeerd, terugsturen of teruggeven.
De termijn is behouden wanneer de klant de goederen voor het einde van de herroepingstermijn van veertien dagen verzendt.
De klant moet voor eventuele schade van de goederen opdragen, wanneer deze schade terug te leiden is op een niet noodzakelijke omgang hiermee.
Verlangt u dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, dan moet u het passende bedrag betalen, die met het aandeel van de tot het tijdstip waarop u ons de uitoefening van het herroepingsrecht van dit contract mededeelden, de al voltooide diensten in vergelijking met de gehele omvang van het in het contract staande diensten overeenkomt.
Het herroepingsrecht geldt voortijdig wanneer de diensten voltooid zijn en er met de uitvoering van de diensten pas begonnen is nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en u ervan kennis heeft genomen dat u het herroepingsrecht bij volledige contractsnaleving door ons verliezen."

3. Uitsluiting van herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet bij de levering van waren van toepassing, die geprefabriceerd zijn en voor de fabricatie een individuele keuze of bestemming door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de verbruiker zijn aangepast.

§ 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Missende delen of beschadigingen, die door onverantwoorde behandeling of het onverantwoord inbouwen net als het gebruik van ongeschikt gereedschap of verandering van de originele delen door de klant of door een niet bij Green-Zones horende derde, zijn van de aansprakelijkheid uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid richt zich naar de wetsvoorschriften.

§ 5 Opeisbaarheid en betaalvoorwaarden

1. In onze shop staan de volgende betaalmethoden ter beschikking:

Vooruitbetaling
Bij de gekozen betaaloptie vooruitbetaling noemen wij onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na het ontvangen van het betreffende bedrag.

Creditcard
Met het doorsturen van de bestelling geeft u ons ook uw creditcardgegevens door.
Na de legitimatie als officiële kaarthouder laten wij gelijk na de bestelling het creditcardbedrijf de betaling doorvoeren. De betaling wordt door het creditcardbedrijf automatisch doorgevoerd en er wordt geld op uw creditcard vastgezet.

Rekening
1. De betaling met rekening is alleen mogelijk voor verbruikers met een Duits woonadres. De extra kosten bedragen 1,95 euro. De rekeningen van Green-Zones zijn – zover niet schriftelijk of iets anders is afgesproken – onmiddellijk en zonder mindering te betalen.

2. Betalingen in een andere valuta worden met bankafrekening goedgekeurd. De bankkosten hiervoor moeten door de klant worden betaald.

3. Als de klant vertraagt is het koopbedrag te betalen, komen er extra kosten bij van 5% van het betreffende koopbedrag. Als Green-Zones hogere vertragingsschade kan bewijzen, is Green-Zones gerechtigd om deze te laten gelden.

§ 6 Plaats van uitvoering en rechtsgebied

1. Alleen het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) geldt. Voor het geval dat de koper verbruiker is, geldt dit alleen zover wanneer niet gewaarborgde bescherming door dringende bepalingen van het recht der staat, waarin de gebruiker zijn normale verblijf heeft, wordt onttrokken.

2. Als u handelaar in de zin van het handelsrecht bent, juridische persoon van het openbare recht of openbaarrechtelijke overige instantie is uitsluitend het rechtsgebied en plaats van uitvoering voor alle geschillen vanuit contractrelaties tussen ons en u van onze vestiging van onze zaak.

§ 7 Online geschillenbeslechting

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) beschikbaar, die u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.

§ 8 Slotbepaling

Mochten enkele voorwaarden – door welke reden dan ook – niet in werking treden, wordt daardoor de geldigheid van de andere voorwaarden niet aangetast.