Het Crit’Air Ecovignet is in Frankrijk ingevoerd!

Er zijn al 10 milieuzones in Frankrijk ingevoerd – Vanaf 1 juli gelden er boetes voor alle type voertuigen zonder vignet

Verschillende soorten milieuzones in Frankrijk kunnen verwarrend zijn: er dreigen boetes voor het handels- en toeristische verkeer

Steeds meer vaste (ZCR) en weersafhankelijke (ZPA) milieuzones in Frankrijk: tot nu toe 10 zones en binnenkort 4 extra regio's

Sinds juli 2017 moeten bestuurders in steeds meer Franse milieuzones een geldig Crit'Air vignet op hun voertuig hebben. Het in 6 kleuren verkrijgbare Crit'Air vignet moet oude van nieuwe voertuigen onderscheiden en de euroklassen 0 tot 5 beetje bij beetje uit steden als Parijs, Straatsburg, Grenoble, Lyon etc. verbannen.

De stad Parijs is al begonnen het Crit'Air vignet 5 uit het verkeer uit te sluiten, Straatsburg en Grenoble doen dit binnenkort ook. Ook worden er in 2018 nieuwe milieuzones ingevoerd, bijvoorbeeld in de steden Bordeaux, Marseille, Toulouse en Annecy.

De ZPA-zones die in de grote steden en gemeenten extra zijn ingevoerd (weersafhankelijk) vragen aandacht van het lokale en Europeese handels- en toerismeverkeer omdat de status van deze milieuzones, in tegenstelling tot de permanente ZCR-zones, binnen 24 uur veranderen kan en een rijverbod voor normaal toegestane Crit'Air vignetten plots kan gelden.

De dagelijkse status van bevoegdheid om in de milieuzone te rijden voor de milieuzones in Frankrijk krijgt u bij Green-Zones in de actuele status en ook voor de daaropvolgende dag hier op het internet en via de Green-Zones app.
Hier kunt ook de actuele inrijstatus van de volgende milieuzones bekijken: Parijs ZCR, Parijs ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Straatsburg ZCR, Straatsburg ZPA, Lyon ZPA, Toulouse ZPA.

In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...
Sinds 01-07-2016 geldt in Parijs de aangescherpte milieuzone ZCR (Zones à Circulation Restreinte), die niet alleen veel oudere voertuigen tussen 8-20 uur de toegang weigert, maar ook alle andere voertuigen de classificatie van Crit'Air Ecovignetten voorschrijft ...
Op 27-11-2017 is er in Toulouse een tijdelijke ZPA-milieuzone ingevoerd. Om de zone in te mogen rijden hebben voertuigen een Crit'Air vignet nodig, omdat er al op de derde dag een luchtvervuilingsverbod kan gelden, wat een boete van 365 euro tot gevolg kan hebben ...
Sinds 01-11-2017 is er in Straatsburg een tijdelijke ZPA-zone. Om de zone in te mogen rijden is er een Crit'Air milieuvignet nodig: er kan op elk moment een tijdelijk rijverbod ingevoerd worden, wat hoge boetes tot gevolg kan hebben ...

De Franse milieuzones ZCR en ZPA

Klik op de kaart om de interactieve navigatie te bekijken

De in Frankrijk ingevoerde milieuzones zijn ingedeeld in twee soorten zones.
Namelijk een zone waarin verkeersbeperkingen heersen en een zone waarin de luchtkwaliteit beschermd moet worden. Zones met verkeersbeperking worden “verkeersbeperkingszones” genoemd, afgekort “ZCR” genoemd. Zones waarin de luchtkwaliteit moet worden beschermd worden “luchtkwaliteitszones” genoemd, afgekort “ZPA”.

De ZCR-milieuzones

De inrichting van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente geregeld, overeenkomstig de verordening Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016. Na een raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook de inspraak van betrokkene personen plant, kan de zone in werking treden. Om door de door Franse steden of gemeenten vastgelegde ZCR-milieuzones te kunnen rijden heeft men een Crit’Air Ecovignet nodig, dat in 6 categorieën kan worden toegewezen. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

De ZPA-luchtkwaliteitszones
In tegenstelling tot de ZCR-zones zijn de “luchtkwaliteitszones” – in het Frans “Zones de protection de l’air (ZPA)” niet permanent en betrekken ze zich op grote en samengevoegde gemeentes (in het Frans “metropolen”). Ze worden in gemeenten (bijvoorbeeld Grenoble) of in gehele geografische gebieden (bijvoorbeeld in het dal van de rivier de Arve) vastgelegd.
Deze zones zijn alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig. Dit betekent dat verkeersbeperkingen alleen dan gelden wanneer voorgeschreven emissiegrenzen van fijnstof en stikstofoxiden gedurende meerdere dagen worden overschreden. Hieruit wordt geleidt welke kleur vignet op welke dag de zone mag binnenrijden. De regels zijn per ZPA-zone en gemeente verschillend. Zodra het weer zich verbetert geldt de beperking in de luchtkwaliteitszone niet meer. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

Het sinds 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Crit’Air Ecovignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgebracht. Het Ecovignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle typen van oude voertuigen kunnen geen vignet krijgen en hebben overdag een rijverbod ...
De afbeeldingen van de Crit’Air Ecovignetten en de bijbehorende verkeersborden van de Franse milieuzones kunnen hier in verschillende versies en bestandsgrootten gedownload worden ...
Eventuele vragen over het bestellen van een Crit’Air Ecovignet voor een in Frankrijk geregistreerd voertuig worden hier beantwoord.  ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Het alleen aanschaffen van het Franse Crit’Air Ecovignet helpt vaak niet. In veel gevallen is het bepalend welke Crit’Air kleur in welke zones mag rijden en op welke dagen en tijdstippen welke voertuigtypen een doorrijverbod hebben. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier… ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse milieusticker, die ook wel ‘fijnstofsticker’ wordt genoemd, wordt EURO-4 voertuigen voorgeschreven om de Duitse milieuzones binnen te mogen rijden. De informatie over de Duitse milieusticker wordt in 21 talen gegeven en kan bij ons binnen 24 uur gekocht en geleverd worden ...
Stikstofoxiden en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden dat in Frankrijk de ZCR-zones en het Crit’Air Ecovignet zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxiden en fijnstof werken en waar deze stoffen de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...