Het Crit’Air Ecovignet is in Frankrijk ingevoerd!

Na Parijs is het Crit’Air Ecovignet nu ook in de regio Grenoble/Lyon verplicht – Geldboetes vanaf 15-1-2017

Op 1 juli 2016 is het Crit’Air Ecovignet (milieusticker) in Frankrijk ingevoerd!

In Frankrijk zijn sinds 01-07-2016 milieuzones met een bijbehorend Crit’Air Ecovignet ingevoerd.
Het op 01-07-2016 in Frankrijk nieuw ingevoerde Crit’Air Ecovignet zal in 6 categorieën  onderscheid gaan maken tussen oude, milieuvervuilende voertuigen en nieuwe, milieuvriendelijke voertuigen. Het is de bedoeling dat, in de toekomst, beetje bij beetje de zwaarste Crit'Air categorieën niet meer in de milieuzones toegelaten zullen worden. Met het invoeren van het Crit’Air Ecovignet worden er in Frankrijk tegelijkertijd niet alleen zogenaamde milieuzones met beperkt verkeer, "Zones à Circulation Restreinte /ZCR", maar ook luchtkwaliteitszones (zoals bijvoorbeeld in Grenoble) ingevoerd. Alleen voertuigen die over een Crit’Air Ecovignet beschikken mogen deze ZCR-zones binnen rijden. Het nieuwe Franse Crit’Air

Frans Crit'Air Ecovignet is sinds 1-7-2016 voor het eerst in Parijs en daarna op 1-11-2016 in de regio Grenoble ingevoerd.
De milieuzone in Parijs geldt voor de hele Franse hoofdstad: Het gehele gebied binnen de ringweg "Boulevard Périphérique". De ZRC-zone geldt niet voor het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes, die normaal gezien wel binnen het stadsgebied van de Franse hoofdstad vallen. Al sinds juli 2015 mogen oudere vrachtwagens en bussen niet meer in deze milieuzone rijden en sinds 01-07-2016 geldt dit ook voor oudere personenauto’s.
In de regio Grenoble / Lyon is de situatie anders, omdat de op 1-11-2016 / 12-12-2016 ingevoerde luchtkwaliteitszone iets andere regels heeft.

Het sinds 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Crit’Air Ecovignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgebracht. Het Ecovignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle typen van oude voertuigen kunnen geen vignet krijgen en hebben overdag een rijverbod ...
De afbeeldingen van de Crit’Air Ecovignetten en de bijbehorende verkeersborden van de Franse milieuzones kunnen hier in verschillende versies en bestandsgrootten gedownload worden ...
De Franse milieuzones genaamd ZCR, “Zones à Circulation Restreinte“, kunnen sinds 01-07-2016 door Franse gemeentes worden ingevoerd. Basis hiervoor is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016. Naar het voorbeeld van Parijs plannen ook andere steden om ZCR-milieuzones in te voeren ...
Sinds 01-07-2016 geldt in Parijs de aangescherpte milieuzone ZCR (Zones à Circulation Restreinte), die niet alleen veel oudere voertuigen tussen 8-20 uur de toegang weigert, maar ook alle andere voertuigen de classificatie van Crit'Air Ecovignetten voorschrijft ...

17.01.2017 - Let op, nieuw: Op grond van nieuwe aankondigingen van de Franse autoriteiten kan een Crit'Air Ecovignet voor niet in Frankrijk geregistreerde voertuigen voortaan vanaf 01-02-2017 worden besteld.
Dit betekent dus dat er voortaan voor alle voertuigen een Crit'Air Ecovignet kan worden besteld, onafhankelijk van de plaats van registratie.
Vanaf 24-01-2017 is bij ons vooruitbestelling mogelijk!

Foto: Begin en einde van een ZCR-milieuzone

De Franse ZCR-milieuzones

De Franse milieuzones worden in Frankrijk “Zones à Circulation Restreinte“ genoemd, afgekort “ZCR“. Hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat het begrip ZCR nauwelijks gebruikt wordt. Hiermee wordt een gebied aangeduid waarin een “beperkte toegang“ geldt. Niet bepaald een begrip wat gelijk aan een milieuzone doet denken.

In Frankrijk is de indeling van de milieuzones de verantwoordelijkheid van de gemeentes en is in een nationale regeling Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016 gereguleerd.
Om door een van de door een Franse gemeente vastgelegde milieuzone te kunnen rijden is een Crit’Air Ecovignet vereist, dat in 6 categorieën te verkrijgen is.
Welke Crit’Air categorieën op welke tijden door de milieuzones mogen rijden wordt door de betreffende gemeente vastgelegd. Dit zal via een aanvullend verkeersbord onder het ZCR-verkeersbord worden aangegeven: Hierop staan de dagen en tijden aangegeven waarop voertuigen met een bepaald Crit’Air Ecovignet de zone mogen binnenrijden.
Echter zullen er met de invoering van de milieuzones ook andere voordelen ontstaan, zoals speciale parkeerplaatsen. Dit wordt echter door de betreffende lokale gemeentes in Frankrijk zelf geregeld.

Momenteel geven alle 6 de Crit’Air categorieën toegang tot een Franse ZCR-zone. Dit zal echter in de loop van de komende jaren gaan veranderen wanneer specifieke gemeentes beperkingen gaan invoeren door aanvullingen aan de Crit’Air-verkeersborden toe te voegen of door berichtgeving in de media. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat in Parijs van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur bij slecht weer alleen nog maar voertuigen uit de Crit’Air-categorieën 0-4 de milieuzone binnen mogen rijden. Met andere woorden: Het grijze Crit’Air Ecovignet geeft dan geen toegang meer. Dit zal dan vooraf in de media bekent gemaakt moeten worden.

Stikstofoxiden en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden dat in Frankrijk de ZCR-zones en het Crit’Air Ecovignet zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxiden en fijnstof werken en waar deze stoffen de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Eventuele vragen over het bestellen van een Crit’Air Ecovignet voor een in Frankrijk ingeschreven voertuig worden hier beantwoord. Voor voertuigen die niet in Frankrijk ingeschreven zijn is een bestelling pas eerst in maart 2017 nodig en mogelijk, aangezien deze tot dan zonder Crit’Air Ecvignet mogen rijden ...
Hier een overzicht van alle milieu stickers die voor de fijnstof, stikstof, elctriciteits en CO2 normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt U de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse milieusticker, die ook wel ‘fijnstofsticker’ wordt genoemd, wordt EURO-4 voertuigen voorgeschreven om de Duitse milieuzones binnen te mogen rijden. De informatie over de Duitse milieusticker wordt in 21 talen gegeven en kan bij ons binnen 24 uur gekocht en geleverd worden ...