Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna ZPA Tuluza – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 24.05.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPA w Tuluzie

W dniu 18.11.2017 metropolia Tuluza ogłosiła, że z powodu wysokich wartości zanieczyszczenia powietrza jeszcze w roku 2017 zostanie w mieście wprowadzona winieta Crit'Air. Odpowiednie rozporządzenie prefekta reguluje, że strefa ekologiczna wejdzie w życie 27.11.2017 i dla konkretnych norm EURO mogą zostać ogłoszone zakazy wjazdu.

Lotnisko Blagnac wraz z zakładami Airbusa oraz kwitnący przemysł chemiczny czynią z Tuluzy przemysłowe centrum regionu Oksytania. Z tego powodu w regionie od dawna występuje problem szczególnie wysokiego zanieczyszczenia powietrza, która z doświadczenia wzrasta dodatkowo zimą. Wewnątrz obwodnicy śródmieścia, w miejskich dzielnicach, wartości powietrza są wprawdzie dosyć stabilne, jednakże wartości dla ozonu bardzo regularnie przekraczają ustalone granice.

Znacznie gorzej jest jednak z zanieczyszczeniem powietrza w okolicy wielkich arterii obwodnicy wokół centrum, ponieważ tutaj wartości dla pyłu zawieszonego i szczególnie tlenków azotu sięgają alarmujących wartości. To jest także głównym powodem wprowadzenia w Tuluzie strefy ekologicznej.

Francuska metropolia (aglomeracja) Tuluza znajduje się w departamencie Górna Garonna (Haute-Garonne) w regionie Oksytanii i obejmuje 37 gmin. Siedziba administracji znajduje się w stolicy, Tuluzie.
Metropolia Tuluza ma powierzchnię 465 km² i ponad 1,3 mln mieszkańców. Samo miasto Tuluza posiada 470 tys. mieszkańców na obszarze 118 km².

Granice strefy ekologicznej ZPA w Tuluzie

Granice strefy ekologicznej ZPA obejmują dużą część powierzchni miasta i są wyznaczane przez obwodnicę „périphérique“. Tym sposobem po raz pierwszy we Francji strefa ZPA znajduje się wewnątrz miasta a nie wokół niego.
Dla określenia granic strefy ekologicznej należy wiedzieć, że drogi obwodnicy (A62, A61, A620) znajdują się na zewnątrz strefy ekologicznej
Tym sposobem odpowiednie autostrady obwodnicy miasta mogą w przypadku nagłego alarmu zanieczyszczenia powietrza być dalej przejezdne.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Tuluza ZPA

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 18.11.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 27.11.2017

Typ strefy ekologicznej: Zależna od pogody strefa ochrony powietrza, ważna od 3 dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza (> 80 µg/m³ pyłu zawieszonego) po progu ostrzegawczym (> 50 µg/m³ pyłu zawieszonego).

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: Od 3 dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza dla samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów, lekkich pojazdów użytkowych, dwu- trzy oraz lekkich motorowych czterokołowców.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie: E, 1, 2, 3. Normy 4 i 5 w zależności od wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza (najczystsza norma = E i 1)

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winiety Crit'Air i bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności od wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie bez informacji.

Grzywna: 68 - 375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza ZPA dla metropolii Tuluza będzie ograniczona ze wschodu i północy autostradami A61 i A62, w zachodnim i południowym kierunku A620 i znowu A62 w kierunku południowo-wschodnim. Wcześniej wskazane autostrady biegnące wokół miasta (A62, A620) będą nie dotknięte przez te posunięcie.

Szczegóły: Obowiązek posiadania plakietki od trzeciego dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.