Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna ZCR Strasburg – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 15.08.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.

Strefa ekologiczna ZCR Strasburg

Miasto Strasburg jest od września 2015 uczestnikiem projektu „Miasto ze czystym powietrzem w 5 lat“ i zostało wsparte finansowo przez francuskie państwo przy wprowadzaniu ambitnego katalogu środków przeciwko zanieczyszczeniu powietrza.

Na podstawie tego projektu najpierw w dniu 16.10.2017 burmistrz Roland Ries zapowiedział zakaz jazdy - krok po kroku - dla pojazdów użytkowych i ciężarówek z silnikiem diesla w Eurometropolii do 2022. W dniu 13.04.2018 opublikowany został oficjalny "Plan strategiczny dla jakości powietrza" miasta Strasburg, który opisuje plan czasowy dla wprowadzenia stale obowiązującej strefy ekologicznej (ZCR). W ramach tej strefy obowiązkowa będzie winieta Crit’Air dla małych pojazdów transportowych i użytkowych (N1) do 3,5 t i dla średnich pojazdów użytkowych oraz ciężarówek (N2) do 7,5 t. Celem przy tym jest utrzymanie do 2022 roku w strefie ZCR samych czystych pojazdów użytkowych.
Temu celowi o tyle się przybliżono, że już obowiązują ograniczenia dla średnich i dużych pojazdów użytkowych, które od 01.10.2018 zostaną jeszcze zaostrzone. Od tej daty pojazdu użytkowe N2 poniżej 7,5 t nie będą mogły już jeździć ani się zatrzymywać w strefie ZCR od poniedziałku do piątku między 11.30 a 19.00. Natomiast dla pojazdów użytkowych N3 już od dłuższego czasu obowiązuje całkowity zakaz jazdy, który zostanie utrzymany w przyszłości.
Strefa ekologiczna ZCR zostanie wpierw utworzona tylko w centrum miasta na "Wielkiej Wyspie" (Grande Ile), która tworzona jest przez rzekę IlI i jej odnogę.

Katedra w Strasburgu

Francuska Eurometropolia Strasburg znajduje się bezpośrednio przy graniczącym niemieckim mieście Kehl am Rhein i jest domem dla ponad 277.000 mieszkańców. Miasto powiatowe Strasburg, w którym siedzibę ma także prefekt, należy do departamentu Dolny Ren (Bas-Rhin - departement nr 67) i regionu Grand-Est.

Ponieważ Eurometropolia Strasburg nawiedzana jest często pojawiającymi się szczytami zanieczyszczenia powietrza, to w mieście wprowadzono już czasową strefę ochrony powietrza ZPA. Ta strefa ZPA będzie aktywowana po decyzji właściwego prefekta w przypadku długotrwałego szczytu zanieczyszczenia powietrza.
W strefie ZCR natomiast obowiązują stałe regulacje, które w kolejnych latach będą dalej zaostrzane dla pojazdów użytkowych. Osobówki i autobusy na razie nie mają podlegać żadnym ograniczeniom.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Granice strefy ekologicznej Strasburg

Strefa ekologiczna ZCR Strasburg będzie wpierw leżeć wewnątrz centrum miasta i tylko na "Wielkiej Wyspie" (Grande Île). Wyspa ta jest ograniczona z południa rzeką Ill a z północy kanałem „Faux-Rempart“. Należy oczekiwać w przyszłości poszerzenia strefy.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna ZCR Strasburg – Francja
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
13.04.2018
Strefa ekologiczna wchodzi w życie:
01.10.2018 (Planowana na jesień 2018)
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Furgonetka (N1), Samochód ciężarowy (N2) oraz Samochód transportowy (N2)
Aktualnie dozwolone (od 01.10.2018) klasy plakietek:
Klasa E, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3 oraz Klasa 4 (najczystsze klasy: E oraz 1). Szczegółowe regulacje strefy ekologicznej wraz z dalszymi zaostrzeniami w kolejnych latach będą jeszcze doprecyzowane w odpowiednim dekrecie.
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Od września 2019 winieta Crit'Air klasy 4 otrzyma ostateczny zakaz jazdy. Od września 2022 zakazem jazdy na "Wielkiej Wyspie" (Grande Île) zostaną objęte wszystkie transportery z silnikiem diesla (N2 Transporter ≤ 7,5 t). Należy także oczekiwać, że dalsze typy pojazdów (osobowe, autobusy, dwu-, trzy- i lekkie zmotoryzowane czterokołowce) również wkrótce zostaną objęte tymi środkami.
Zakazy ruchu (czasowe):
Czasowo ograniczony zakaz jazdy dla ciężarówek N2 poniżej 7,5 t od poniedziałku do piątku 11.30 - 19.00 (prawdopodobnie).
Zakaz ruchu (stały):
N1, N2, N2 (Transporter) bez Crit’Air lub z Crit’Air 5. Przy czym Crit’Air 5 będzie prawdopodobnie wykluczona tylko od poniedziałku do piątku od godz. 11.30 do 19.00. N3 z i bez Crit’Air.
Grzywna:
68 - 375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna ZCR Strasburg będzie wpierw leżeć wewnątrz centrum miasta i tylko na "Wielkiej Wyspie" (Grande Île). Wyspa ta jest ograniczona z południa rzeką Ill a z północy kanałem „Faux-Rempart“. Należy oczekiwać w przyszłości poszerzenia strefy.
Specyfika:
Zaplanowana na październik 2018 strefa ekologiczna ZCR Strasburg będzie leżeć wewnątrz strefy ZPA Strasburg. Nowa strefa ZCR jest przewidziana jako model próbny dla rozszerzonej strefy ekologicznej dla całej Eurometropolii Strasburg.
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Obecnie bez informacji
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.