Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 19.02.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPAd Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Dnia 20.11.2017 r. prefekt departamentu Puy-de-Dôme podpisał dekret, w którym zapowiedział wprowadzenie w ramach departamentu Puy-de-Dôme winiety Crit'Air, który wszedł w życie dnia 22.11.2017.
Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenie, w jakim zakresie jakie miasta i gminy są objęte dekretem, leży w kompetencji prefekta departamentu Puy-de-Dôme. Oznacza to, że w ramach strefy ZPA Puy-de-Dôme mogą istnieć miejscowe i ograniczone w czasie zakazy prowadzenia pojazdów, na które powinien być przygotowany właściciel pojazdu.

Departament Puy-de-Dôme jest jednym z 12 departamentów regionu Owernia-Rodan-Alpy (Auvergne-Rhône-Alpes) i domem dla ponad 648.000 mieszkańców na ponad 8.000 km². Miastem powiatowym departamentu Puy-de-Dôme jest miasto Clermont-Ferrand, które na powierzchni ok. 43 km² zamieszkuje ponad 141.400 mieszkańców i jest także siedzibą prefekta departamentu. 

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia, także departament Puy-de-Dôme wprowadza tymczasową strefę ekologiczną, która w przypadku trwałego zanieczyszczenia powietrza zgodnie z dekretem prefekta  n°17-02365 stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura Puy-de-Dôme przewiduje w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to nastąpi drugi środek jakim jest ogłoszenie alarmu o zanieczyszczeniu powietrza ("niveau d'alerte N2") z zakazem jazdy dla wszystkich pojazdów, które nie posiadają winiety Crit'Air. Jeżeli wartości zanieczyszczeń drugiego poziomu alarmowego nadal przekraczają wartości dopuszczalne po dwóch dniach, to kolejnym krokiem jest wyłączenie z ruchu pojazdów z winietami Crit' Air klasy 4 i 5.
Jeżeli sytuacja uległaby dalszemu pogorszeniu, prefekt mógłby wprowadzić zaostrzony poziom alarmu 2 („niveau d’alerte N2 aggravé“) i wykluczyć z ruchu dalsze klasy winiet Crit'Air.

Granice strefy ekologicznej Puy-de-Dôme

W tym przypadku w departamencie Puy-de-Dôme niektóre części departamentu mogą podlegać ograniczeniom w ruchu drogowym, a nawet na cały obszar departamentu. Jedynie w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt informuje o konkretnym obszarze, na którym mają być stosowane ograniczenia.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Puy-de-Dôme ZPAd

Strefa ekologiczna zapowiedziana 20.11.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 22.11.2017

Typ strefy ekologicznej: Zależna od pogody strefa ochrony powietrza ZPAd, obowiązująca albo dla całego albo tylko dla części departamentu po poziomie ostrzeżenia wstępnego przy przekroczeniu wartości granicznych zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: W zależności od czasu trwania i intensywności szczytu zanieczyszczenia powietrza dla ciężarówek, sam. osobowych, autobusów, lekkich pojazdów użytkowych i zmotoryzowanych dwu-, trzy- i czterokołowców.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 22.11.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (najczystsze klasy = E i 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winiety Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie nieznane.

Grzywna: 68-375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Obszarem strefy ZPAd- może być w zasadzie cały departament Puy-de-Dôme. Odpowiedni znaczeniowo obszar strefy jest na nowo definiowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłaszany w określonym specjalnym, policyjnym dekrecie prefekta, który ogłasza także wejście strefy w życie.

Szczegóły: W zależności od rodzaju, czasu trwania i poziomu zanieczyszczenia powietrza granice jednej lub kilku stref zmieniają się w całym departamencie. Z ruchu przez prefekta może być wykluczone kilka klas winiety Crit' Air.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.