Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przyszłe francuskie strefy ekologiczne

Rząd francuski pozostawia gminom na mocy krajowego rozporządzenia w sprawie stref ekologicznych dekretem Décret ZCR 2016-847 z dn. 28.06.2016 r. możliwość samodzielnego określenia stref ekologicznych i ich zakresu.
Te strefy mogą wobec tego obejmować teren całego miasta lub poszczególne jego części. Strefy ekologiczne (ZCR we Francji) określane zostaną ustawą gminną, po przeprowadzeniu badań środowiskowych i uzyskaniu zgody właściwych organów politycznych.

Jeśli strefa ekologiczna tworzona jest poza miastem, to z reguły nazywana jest strefą ochrony powietrza (ZPA) i może obejmować cały region/metropolię. O jej granicach i regulacjach decyduje każdorazowo prefekt danej metropolii. 

Nowa strefa ekologiczna ZCR w Bordeaux

Bordeaux należy do tych gmin, które biorą udział w programie "Miasto ze znośnym powietrzem w 5 lat", a w związku z tym muszą do 2020 znacząco poprawić jakość powietrza w śródmieściach. W tym kontekście miasto prawdopodobnie już w 2018 wprowadzi strefę ekologiczną ZCR. Z tego powodu Bordeaux z początkiem 2017 roku zleciło studium wykonalności takiej strefy, której wyniki nie są oczekiwane przed styczniem 2018 roku.
Wiosną 2017 przeprowadzono spotkanie z miejskimi stowarzyszeniami i przedstawicielami gospodarki, aby wysłuchać ich pomysłów na strefę ekologiczną. Od września 2017 w ramach wyżej wymienionego studium ma być dalej prowadzony proces wypracowywania decyzji. Tutaj także do głosu zostaną dopuszczeni mieszkańcy, którzy angażują się w rady dzielnic oraz inicjatywy obywatelskie. Ten proces współdecydowania ma być podstawą do ostatecznej decyzji radnych, którzy na początku 2018 roku uchwalą ustalony wariant strefy ekologicznej.

Obszar/powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna ZCR będzie prawdopodobnie zawierać część śródmieścia Bordeaux, przy czym należy zauważyć, że już teraz istnieje wiele ograniczeń wjazdu oraz deptaków dla pieszych. Poza tym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca między 10.00 a 19.00 samochody nie mogą wjeżdżać do centrum miasta w ramach prowadzonej przez miasto akcji "Dzień bez samochodu". Dokładna powierzchnia strefy ekologicznej oczekiwana jest dopiero z początkiem roku 2018.
Specyfika: Strefa ekologiczna ZCR będzie prawdopodobnie wprowadzana stopniowo. Tak więc z pierwszymi zaostrzeniami praw wjazdu można się liczyć w roku 2018 i 2019.

Nowa strefa ekologiczna ZPA w Marsylii

Prefektura departamentu Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône), do którego należy także miasto Marsylia, poinformowało w komunikacie prasowym z dnia 19.06.2017, że od 1.01.2018. wprowadzi strefę ekologiczną ZPA.
Ma to być strefa czasowa, która będzie obowiązywać tylko na wypadek zwiększonego zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie plakietki ekologicznej Crit'Air przy alarmie ozonowym, zanieczyszczenia pyłkami, tlenkami azotu lub dwutlenkiem siarki mogą zostać wykluczone z wjazdu do śródmieścia poszczególne pojazdy.
Marsylia jako miasto przemysłowe i portowe już od dłuższego czasu cierpi na mocnym zanieczyszczeniu powietrza. Zarówno wartości graniczne dla ozonu, jak również pyłków są raz po raz przekroczone, co w ostatnich latach szczególnie latem prowadziło do ostrzeżeń o zanieczyszczeniu. Z tego powodu Marsylia jest zdecydowana na wprowadzenie od 2018 roku czasowej strefy ekologicznej, która na podstawie doświadczeń z ostatnich lat może w miesiącach letnich kilkakrotnie zostać ogłoszona. Dokładne informacje oczekiwane są w grudniu 2017 . Kto w następnym roku chciałby jechać do Marsylii, powinien w każdym razie już teraz nabyć plakietkę Crit'Air. 

Obszar/powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna ZPA będzie prawdopodobnie zawierać duże obszary Marsylii, ponieważ szczególnie śródmieście i port ale także duże osie przejazdu do Aix-en-Provence dotknięte są zanieczyszczeniem powietrza.

Przyszłe Strefy Ekologiczne dzięki projektowi "Miasto ze znośnym powietrzem w 5 lat"

Rząd francuski wybrał we wrześniu 2015 roku w ogólnokrajowym konkursie 25 związków gmin, które w okresie do 2020 roku chciałyby otrzymać oficjalny tytuł "Miasta ze znośnym powietrzem w 5 lat". Oznacza to, że w tych miastach powietrze do oddychania i życia ma stać się średnio- i długoterminowo znowu znośne, głównie poprze utworzenie Stref Ekologicznych ZCR. Pięć z tych 25 związków gmin mają przy tym specjalny status, ponieważ albo jeszcze nie spełniają warunków albo już zrealizowały własne projekty.
Wybrane związki miast i gmin składają się z 750 pojedynczych miast o łącznej liczbie 18,4 milionów mieszkańców, które swoje przedsięwzięcia odnośnie pyłu i tlenków azotu będą planować i realizować w 9 regionach oraz 25 różnych działaniach utrzymania czystości powietrza. Podgląd na te regiony i związki gmin znajdą Państwo tutaj do pobrania.

Tych 25 zwycięzców konkursu zobowiązało się przy tym m.in. szczególnie do zaplanowania lub utworzenia Stref Ekologicznych ZCR, o ile w pojedynczych przypadkach nie skutkują żadne inne działania do polepszenia stanu powietrza. Każdy z tych 25 związków gmin ma do dyspozycji od rządu francuskiego w okresie do 2020 roku na planowanie i realizację założeń do 1 miliona euro. W ten sposób mają zostać wsparte koszty dążenia do tytułu "Miasta ze znośnym powietrzem w 5 lat" jak i turystyka regionu. 

Szczegółowe informacje o "Miastach ze znośnym powietrzem w 5 lat" tutaj.

Przegląd związków gmin jeszcze nastąpi. Lista związków gmin i ich liczby mieszkańców jako PDF do pobrania tutaj.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.

Przegląd związków gmin jeszcze nastąpi. Lista związków gmin i ich liczby mieszkańców jako PDF do pobrania tutaj.

Avignon - Communauté d’agglomération d’Avignon
Arras - Communauté urbaine d’Arras
Annemasse - Communauté d’agglomération d’Annemasse
Bordeaux - Métropole de Bordeaux  
Cannes - Communauté d’agglomération du Pays de Lérins – Cannes
Clermont-Ferrand - Métropole de Clermont-Ferrand
Champlan
Côte Basque-Adour - Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour
Dunkerque - Communauté urbaine de Dunkerque
Dijon - Communauté urbaine de Dijon
Epernay - Communauté d’agglomération d’Epernay
Faucigny, Glières, Bonneville Communauté de communes Faucigny-Glières-Bonneville
Grenoble - Métropole de Grenoble
Lyon - Métropole de Lyon
Lille - Métropole de Lille
Le Havre - Communauté d’agglomération du Havre
Montpellier - Métropole de Montpellier
Paris - Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris
Reims - Métropole de Reims
Rouen - Métropole de Rouen
Saint-Etienne - Métropole de Saint-Etienne
Strasbourg Métropole de Strasbourg
Saint Maur-des-Fossés
Toulouse - Métropole de Toulouse
Vallée de la Marne - CA de la Vallée de la Marne