Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna ZCR Paryż

Pierwsza strefa ekologiczna ZCR (Zone à Circulation Restreinte) została wprowadzona w Paryżu już od 1.09.2015. Początkowo zabraniała wjazdu tylko autobusom i ciężarówkom, które zostały zarejestrowane przed 01.10.2001. Od 01.07.2016 nakazana jest winieta Crit'Air, a więc obecnie również samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze N1, które zostały zarejestrowane przed 01.01.1997, są wyłączone  wjazdu do strefy ekologicznej ZCR Paryż.
W dniu 14.01.2017 prefektura i Urząd Miasta Paryża podpisały dekret N°2017 P 0007, w którym zdecydowano o zaostrzeniu zakazów jazdy na podstawie winiety Crit'Air od 01.07.2017 na okres próbny 5 lat. Od tej daty do jazdy dopuszczone są tylko pojazdy z winietami Crit'Air E, 1, 2, 3 i 4. Ma to zastosowanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Zakaz dotyczy również samochodów ciężarowych i autobusów w weekendy i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 20.00. Strefa ekologiczna jest oznaczona znakami drogowymi. 

Wieża Eiffla w Paryżu

Stolica Francji jest zarazem miastem i jednym z 8 departamentów regionu Ile-de-France. Paryż jest domem dla ponad 2.206.000 mieszkańców na powierzchni ok. 105 km².

Ruch komunikacyjny w stolicy jest często gęsty i trudny. Obwodnica " Boulevard Périphérique " z 270.000 pojazdami dziennie jest najbardziej uczęszczaną autostradą miejską w Europie. W tym kontekście jasne jest, że 90% Paryżan ubolewa z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza. W celu poprawy jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców, władze lokalne zdecydowały się w przyszłości w większym stopniu zająć się wpływem komunikacji na środowisko. Dlatego też wprowadzono strefę ekologiczną ZCR w Paryżu, zakazy jazdy i winietę Crit'Air. Ponadto z roku na rok środki te będą stopniowo wzmacniane.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Granice strefy ekologicznej Paryż

Paryska strefa ekologiczna ZCR obowiązuje na całym obszarze stolicy Francji, który leży w obrębie obwodnicy "Boulevard Périphérique". Obwodnica ta stanowi granicę strefy ekologicznej, ale nie należy do strefy ZCR.
Dwa duże parki Paryża (Bois de Boulogne i Bois de Vincennes) znajdują się poza strefą ZCR i w związku z tym - podobnie jak wszystkie drogi poza obwodnicą - nie podlegają zakazom ruchu.
Od stycznia 2019 strefa ZCR mogłaby zostać rozszerzona na całej aglomeracji Paryża. Odpowiadałoby to całemu obszarowi obecnej strefy ZPA Aglomeracja Paryż, który leży wewnątrz autostrady A86. Wówczas 72 gminy mogą zostać objęte stałym zakazem prowadzenia pojazdów. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej w odpowiednim czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Paryż ZCR – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.09.2015
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar ZCR Paryż obejmuje obszar miejski Paryża, który leży w obrębie obwodnicy " Boulevard Périphérique ". Z tego powodu środkami nie zostały objęte park "Bois de Boulogne" na zachodzie i park "Bois de Vincennes" na południowym wschodzie Paryża, a także tramwaje poza obwodnicą "Bd Périphérique". Od stycznia 2019 strefa ZCR mogłaby zostać rozszerzona na cały obszar Aglomeracji Paryża.
Reguła dla Paryża:
Dla samochodów ciężarowych i autobusów >3,5 t, zakaz wjazdu do miasta jest zniesiony w soboty, niedziele i w dni świąteczne od godz. 20:00 - 08:00.
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.