Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna ZPA Lyon – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 24.04.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPA Lyon

Prefektura departamentu Rodan (Rhône) uchwaliła w dniu 12.12.2016, że winieta Crit'Air zostanie także wprowadzona w mieście Lyon (wraz z graniczącym Villeurbanne). Działania te zostały w dniu 16.11.2017 uszczegółowione i zmienione przez rozporządzenie departamentu. Nowym rozporządzeniem zostały w zróżnicowanych poziomach (circulation differenciée) na nowo uregulowane działania na wypadek szczytu zanieczyszczenia powietrza. Równocześnie zrezygnowano z obowiązującej regulacji o wykluczeniu parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych z ruchu. Regulacja dotyczy wszystkich klas i typów pojazdów w strefie ZPA („Zones de protection de l’air).

Powodem zaostrzenia regulacji dla szczytów zanieczyszczeń powietrza dla regionu Lyon są bardzo ciężko prognozowalne wartości powietrza. Tym samym zostaje wprowadzano czasowa strefa ekologiczna, podobnie jak już dla Grenoble i innych regionów Francji, która zacznie obowiązywać dla wszystkich pojazdów przy trwającym zanieczyszczeniu powietrza  zgodnie z rozporządzeniem prefekta n°69-2017 z dnia 16.11.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety oraz ograniczeń ruchu będzie karane mandatem od 68 do 375 euro. Przy płatności bezpośrednio na miejscu nieco mniej.
Podstawą tego jest artykuł L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19  francuskiego kodeksu drogowego.

Niniejszym na nowo ustalony przebieg postępowania przy szczycie zanieczyszczenia powietrza dzieli się teraz na trzy różne kroki, które każdorazowo trwają dwa dni.
W pierwszym kroku zostaje ogłoszony alarm wstępny zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N1“), jeśli zgodnie z dziennymi, względnie godzinowymi pomiarami odpowiedniego instytutu jakości powietrza zostanie przekroczona wysokość 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, 180 µg/m³ dla ozonu, 300 µg/m³ dla dwutlenku siarki i 200 µg/m³ dla dwutlenku azotu. To powoduje ograniczenie o 20 km/h szybkości na drogach strefy ekologicznej ZPA. 
Jeśli po dwóch dniach wartość pyłu zawieszonego nadal pozostaje powyżej wartości wymienionych wcześniej, to następuje ogłoszenie oficjalnego alarmu zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N2“) z zakazami jazdy, przy których podczas dwóch dni alarmu mogą poruszać się tylko pojazdy w winietami Crit'Air E, 1, 2, 3, 4 i 5.

Na wypadek, że po pierwszych dwóch poziomach i łącznie 4 dniach substancje szkodliwe nadal nie spadły poniżej odpowiednich wartości granicznych, to zostaje ogłoszony trzeci poziom alarmu, który oznacza zaostrzenie drugiego poziomu (oficjalna nazwa „niveau N2 aggravé“). W trzecim poziomie mogą jeździć już tylko pojazdy z winietą Crit'Air E, 1, 2, 3, co oznacza, że winiety 4 i 5 są wykluczone z ruchu.

Regulacje szczególne do poziomów zanieczyszczenia
Przy początkowo szybko wzrastających wartościach zanieczyszczenia oraz gdy widocznym jest, że sytuacja w ciągu kolejnych dwóch dni się nie zmieni, to prefekt może ominąć pierwszy poziom i od razu ogłosić drugi poziom z zakazami jazdy.
W przypadku gdy lokalne instytuty jakości powietrza zapowiadają podczas kolejnych dwóch dni wartości ponad 80 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, 240µg/m³ dla ozonu, 500 µg/m³ dla dwutlenku siarki u 400 µg/m³ dla dwutlenku azotu, to może zostać natychmiast ogłoszony najwyższy poziom alarmu. Wtedy następuje natychmiastowy zakaz jazdy dla winiet 4 i 5.

Granice strefy ekologicznej Lyon

Strefa ekologiczna Lyon dotyczy wszystkich ulic wewnątrz granicy miast i gmin Lyon i Villeurbanne na powierzchni około 10km x 10km, czyli około 100km². Zobacz także na górze po lewej mapę strefy.
Uwaga: wyjątkami do zakazów jazdy są autostrady A6, A7, A42 jak również tunel przez górę Fourvière (A6) oraz niektóre drogi boczne, które są wylistowane w dekrecie prefekta n°69-2017 na stronie 7.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Lyon ZPA

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 11.2016

Strefa ekologiczna weszła w życie: 12.12.2016

Typ strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza uzależniona od pogody, ważna od 3. dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza (> 50 µg/m³ pyłu zawieszonego), po poziomie ostrzegawczym.

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: Od 3 dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, lekkich pojazdów użytkowych, lekkich zmotoryzowanych  dwu- trzy- i czterokołowców.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 16.11.2017): E, 1, 2, 3. Klasy 4 i 5 w zależności od wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza (najczystsze klasy = E i 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winiet Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności od wysokości oraz czasu trwania zanieczyszczenia powietrza. Klasy 4 i 5 mogą zostać zakazane.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie bez informacji.

Grzywna: 68 - 375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza ZPA Lyon obejmuje wszystkie drogi wewnątrz granic gmin Lyon i sąsiadującego miasta Villeurbanne. Odpowiada to powierzchni ca. 10 km na 10 km, a więc około 100 km². Wyłączone są obecnie autostrady  A6, A7 i A42, których jeszcze nie obejmują działania jak również tunel A6 przez górę Fourvière.

Szczegóły: Zakazy jazdy dla pojazdów bez winiety Crit'Air i zakazy jazdy dla winiety Crit'Air klas 4 i 5 mogą zostać ogłoszone także bez zapowiedzi dla następnego dnia przy wystąpieniu szczególnych wartości zanieczyszczenia powietrza.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.